Caiguda a mínims històrics de la producció de tabac el 2020

Una plantació de tabac.
Una plantació de tabac. Foto: Arxiu

La producció de tabac al país durant el 2020 va patir un decreixement que, tal com s’indica a la nota publicada pel departament d’Estadística, suposen “una caiguda històrica” que ha estat, principalment, deguda a l’aturada obligatòria a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus. Segons es mostra a les dades facilitades pel servei, durant l’any passat es van produir fins a 106.799 quilograms de tabac, una quantitat que si es compara amb la d’altres exercicis, implica una caiguda de més de la meitat del cultiu, concretament un 56,3%.

Desgranant les dades, es mostra que la caiguda de la producció va ser equitativa a totes les parròquies, però es destaca Ordino, amb unes pèrdues del 62,9% i una diferència negativa de 19.111 quilos. Pel que fa a Sant Julià, aquesta representa una tercera part del decrement total al país respecte a l’any anterior.

Des del departament d’Estadística també s’ha dut a terme un històric de la producció de tabac al país, en el qual es pot observar com la producció de tabac va en auge a partir de mitjans dels anys 80 i fins al 2007, moment que el cultiu s’ha situat en uns nivells baixos, tot i que estables. No obstant això, la producció del 2020, amb 106.799 kg, mostra una forta davallada que situa el rendiment de la indústria tabaquera al país se situa en mínims històrics.

TOTES LES NOTÍCIES