La  consellera General independent, del Grup Parlamentari Mixt, Sílvia Eloïsa Bonet Perot, ha comunicat aquest divendres a la tarda a  Sindicatura que renuncia a la dedicació a ple temps en la seva activitat parlamentària, a comptar del dia 1 de juny de 2017.

Aquesta decisió ve presidida pel respecte de la Consellera General a la institució del M.I. Consell General i amb la voluntat  de no perjudicar el normal funcionament de la institució i evitar debats estèrils al si de la Sindicatura i de la Junta de Presidents.

Text: Sílvia Bonet

1 comentari

Comments are closed.