Bona resposta dels inversors particulars a la darrera emissió de deute públic

El Govern ha fet una valoració molt positiva de la darrera emissió de deute públic a 18 mesos per valor de 100 milions d’euros, la subhasta de la qual s’ha dut a terme avui, especialment per l’alt interès dels inversors particulars, amb una demanda vuit vegades superior a la quantitat reservada de 50 milions d’euros.

L’emissió de deute públic en la modalitat de lletres del tresor del 5 de juny i aprovada pel Consell de Ministres el passat 23 de maig es dividia en dos trams, un primer tram de fins a un màxim de 50 milions d’euros de nominal, mitjançant l’emissió d’un màxim de 50.000 títols, obert únicament a inversors que fossin entitats de dret públic, i un segon tram pel mateix import i nombre de títols, obert a la resta d’inversors particulars.

Aquest segon tram renovava una emissió anterior de 50 milions, mentre que l’emissió global de 100 milions tenia un interès efectiu anual del 3%. La data de liquidació de la subscripció serà aquest divendres 7 de juny i la data de venciment serà el 5 de desembre del 2014. Les sol·licituds s’havien de realitzar fins el passat divendres 31 de maig.

Concretament, el tram destinat als inversors particulars ha rebut demandes per un import total de 401.017.000 euros, mentre que el tram adreçat a entitats de dret públic també ha registrat un import sol·licitat superior als títols emesos, amb una demanda per valor de 67.518.000 euros sobre els 50 milions disponibles.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha manifestat que l’èxit d’aquesta emissió, sumat a la bona acceptació per part dels inversors de les emissions anteriors, reforcen la convicció del Govern a l’hora de reestructurar el deute cap a uns venciments a mig i llarg termini, de manera que en un breu termini es podrien fer les primeres emissions de bons de l’Estat.

El 24 de novembre del 2010 l’Estat andorrà va fer la primera emissió de deute públic en la modalitat de lletres del tresor oberta a tots els subscriptors/inversors als quals pogués resultar interessant la subscripció de títols valor estatals. A aquesta primera emissió la van seguir tres emissions més: les acordades el 19 d’octubre del 2011 i el 7 de desembre del 2011 amb la mateixa modalitat que la primera; i la que es va acordar el 21 de març del 2012. Cadascuna d’aquestes emissions ha estat renovada en arribar el seu venciment.

L’èxit obtingut en totes i cadascuna de les emissions de deute públic, i molt especialment a la darrera renovació del passat mes de març, posa de relleu la confiança mostrada pels inversors envers el deute públic andorrà. Això ha motivat que l’Estat andorrà decideixi perseverar en la dinàmica iniciada fa un temps i recórrer novament a aquest mecanisme de finançament, que ha permès, d’una banda, diversificar les fonts de finançament tradicionals de l’Estat i els seus venciments respectius, i de l’altra, captar fons per cancel·lar una part dels crèdits bancaris vigents, finançar noves activitats i refinançar l’endeutament del Govern.

L’emissió de deute públic objecte del present decret descansa, a l’igual que les anteriors emissions, sobre el principi que els títols subscrits inicialment es poden transmetre en el mercat secundari, per fomentar i normalitzar d’aquesta manera les transaccions sobre títols valors de l’Estat andorrà.

TOTES LES NOTÍCIES