Jesús entra avui a Jerusalem per donar la seva vida,

i amb Ell entrem a la Passió, la Creu i… amb ulls nous, de fe,

entrem en el gran misteri de la Pasqua de Resurrecció,

la vida nova i eterna, oferta per nosaltres i per tots els homes.

 

És el significat profund de l’aclamació dels infants de Jerusalem,

i dels majors, encatifant els carrers i aclamant-lo:

“Beneït el qui ve en nom del Senyor!”

Ve a nosaltres com a Rei de Pau,

portador de la salvació i la vida nova per a tota la humanitat.

 

Acollim-lo! Obrim-li el cor! Demanem-li perdó i ajuda!

Posem-li les nostres famílies en el seu Cor ple d’amor!

Posem-li la humanitat sencera, els pobres, la pau… en el seu Cor!

 

Aquest any la Pasqua ha de ser temps de pregària

pel nou Papa que inicia un ministeri de servei i amor

donant-se del tot a la seva nova missió a què Jesucrist el crida.

També a ell li diem, com a Crist, el Bon Pastor:

“Beneït el qui ve en nom del Senyor!”

 

“¿M’estimes?” li ha preguntat el Crist de la Pasqua,

a través dels Cardenals, i de tota l’Església.

I el nou Papa ha respost amb promptitud:

“Vós ho sabeu tot, Senyor. Vós sabeu que us estimo!”

I Crist li ha confiat l’Església i la humanitat senceres:

“Pastura els meus anyells! Segueix-me!”

 

L’exemple que acabem de viure de l’elecció/vocació del Papa,

ha de ser un model a imitar per tots nosaltres.

En aquest Any de la Fe, tornem-li a dir:

“Senyor ja crec, però augmenta la meva fe!”

Entrem a Jerusalem amb Jesús, el Rei de Pau.

No siguem incrèduls, sinó creients i confiats.

Demanem la fortalesa de seguir-lo sempre,

de testimoniar la fe i d’estimar-lo per damunt de tot!