Bàtxelor d’especialització en infermeria obstetricoginecològica

Alumnes del Bàtxelor d’especialització en infermeria obstetricoginecològica de l'UdA (UdA)
Alumnes de l’especialització en infermeria obstetricoginecològica de l’UdA (UdA)

El Govern ha aprovat el Decret del 31-5-2023 de renovació del pla d’estudis del Bàtxelor d’especialització en infermeria obstetricoginecològica de la Universitat d’Andorra (UdA), que quedarà publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. La Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior preveu que els plans d’estudis de les titulacions estatals siguin elaborats per les universitats i aprovats pel Govern, amb l’acreditació prèvia de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra.

El bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica té com a objectiu formar un llevador o llevadora, que està reconegut com un professional responsable que treballa conjuntament amb les dones per a proporcionar el suport necessari, les atencions i consells durant l’embaràs, el part i el puerperi, així com dirigir els naixements sota la seva pròpia responsabilitat i proporcionar atencions al nounat i al lactant. Aquestes atencions inclouen les mesures preventives, la promoció i l’atenció del naixement normal, la detecció de complicacions en la mare i el nen, l’accés a atencions mèdiques o altra assistència adequada i l’execució de mesures d’emergència.

El Pla d’estudis té una durada de 2 cursos acadèmics amb una estructura anyal (2 anys). Per a obtenir el bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica, llevador, cal superar els 120 crèdits europeus del programa de formació, tots ells obligatoris. Les estades de formació clíniques representen un 70% de la formació global. Aquestes pràctiques formatives clíniques es realitzen als serveis que depenen del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida). Des del 2009, moment que es va posar en marxa el bàtxelor, s’hi ha matriculat 13 persones.Altres acords en matèria d’Educació

D’altra banda, s’ha adjudicat el concurs per al subministrament i instal·lació de mobiliari a les escoles andorranes per un import global d’uns 60.900 euros.

Amb l’objectiu d’afavorir l’acollida dels estudiants del Principat d’Andorra a França, el Consell de ministres, ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a accedir a dues habitacions individuals a la Ciutat Internacional Universitària de París (CIUP) durant el curs acadèmic 2023-2024. Es tracta de dues habitacions individuals destinades a estudiants o estadants, ja siguin andorrans o residents establerts legalment al Principat d’Andorra, durant el curs acadèmic 2023-2024. Els candidats podran formalitzar les sol·licituds entre la publicació al BOPA i el 23 de juny. A títol indicatiu, el preu mensual durant l’any acadèmic 2023-2024 és d’aproximadament 599 euros per l’allotjament en una habitació individual confort.

L’imprès de sol·licitud està a disposició de les persones interessades al web d’ensenyament superior  https://www.ensenyamentsuperior.ad. També es pot sol·licitar per correu electrònic, a l’adreça  ensenyament_superior@govern.ad, i per telèfon, al número +376 743 300, del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

TOTES LES NOTÍCIES