Bartumeu demana informació sobre la presència d’Andorra Turisme a les xarxes socials

bartumeu

Després que la consellera general Sílvia Bonet hagués presentat, divendres passat, una bateria de deu preguntes al Govern per a esbrinar tant la retribució del gerent d’Andorra Turisme com les despeses de representació d’aquella societat pública, el conseller Jaume Bartumeu Cassany ha presentat tres preguntes al Govern amb resposta escrita i una demanda d’informació també relacionades amb la gestió d’Andorra Turisme.

De fet en la sessió del Consell General del 28 de novembre Jaume Bartumeu ja havia anunciat que preguntaria per saber la despesa esmerçada pel ministre de Turisme a les xarxes socials.

El conseller general de SDP demana tot un seguit d’informacions per conèixer l’abast de la presència d’Andorra Turisme en les xarxes socials.

Jaume Bartumeu vol rebre la relació de tweets realitzats els anys 2012 i 2013. Pel que fa a Facebook es demana també una informació detallada dels missatges generats o compartits els anys 2012 i 2013. La mateixa petició es formula també en relació a Google+.

D’altra banda es requereix a Andorra Turisme el nombre de vídeos publicats a Youtube i les llengües en què ho han estat.

Quant a la web d’Andorra Turisme es demana el nombre de visitants, detallats més per mes, pels anys 2012 i 2013 i els països de procedència de les visites.

Jaume Bartumeu demana també informació sobre el nombre de persones que a Andorra Turisme gestionen els comptes Twitter, Facebook, Google+ i Youtube i el percentatge de temps que hi esmercen.

Finalment la demanda d’informació vol conèixer els costos de traduccions de les diferents xarxes socials.

Precisament en directa vinculació amb aquesta qüestió el conseller general de SDP ha presentat tres preguntes, que el Govern haurà de respondre per escrit, per saber si hi ha empreses externes a l’Administració que participen en la gestió de les xarxes socials d’Andorra Turisme.

Text: SDP