Avui es celebra el dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó

terra

Avui, 16 de setembre se celebra el dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó, aquest any sota el lema: L’ozó i el clima: Restaurats gràcies a un món unit. El 26 de gener del 2009 el Andorra va dipositar a les Nacions Unides l’instrument d’adhesió al Conveni per a la protecció de la capa d’ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985, i al Protocol relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó, fet a Mont-real el 16 de setembre de 1987, ajustat o esmenat a Londres el 29 de juny de 1990; a Copenhaguen el 25 de novembre de 1992; a Viena el 7 de desembre de 1995; a Mont-real el 17 de setembre de 1997, i a Pequín el 3 de desembre de 1999, publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 86, del 3 de desembre del 2008. Aquests instruments van entrar en vigor a Andorra el 26 d’abril del 2009.

El Protocol de Mont-real relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó estipula una disminució progressiva en el consum dels hidroclorofluorocarburs (HCFC) que ha d’assolir el 100% de reducció l’1 de gener de l’any 2030.

L’any passat es van celebrar els 30 anys d’aquest protocol, un conveni que ha resultat un èxit per la seva bona acceptació a nivell mundial i per la seva aplicació. Resultant de les vones pràctiques que es van definir, s’estima que s’han previngut fins a 2 milions de casos de càncer de pell l’any i molts casos d’altres malalties com les cataractes. Com a resultat dels esforços internacionals, la capa d’ozó està millorant i s’estima que s’haurà recuperat a mitjans d’aquest segle. A més, les mesures global per reduir els HFC ha contribuït significativament a la mitigació del canvi climàtic evitant l’emissió de més de 135 milions de tones equivalents de diòxid de carboni a l’atmosfera amb l’eliminació de les substàncies que esgoten la capa d’ozó.

El setembre del 2010 va entrar en vigor a Andorra el Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle. Al text es desenvolupen les obligacions definides en la prohibició de la producció i de l’ús de les substàncies regulades i dels productes i aparells que les contenen, així com l’exportació o la importació, tal com contempla el Reglament del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.

El Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle estipula que les empreses que manipulen substàncies regulades, així com els productes i aparells que les contenen o en depenen, han d’estar autoritzades mitjançant un procediment administratiu de sol·licitud. El Reglament també estableix que les persones que manipulen substàncies regulades o els dispositius associats han d’estar degudament formades i autoritzades. En aquest sentit el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va signar l’any 2013 un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empreses de Lampisteria i Climatització d’Andorra (ADELCA) per tal de dur a terme els cursos de capacitació dels agents implicats.
D’acord amb el text regulador sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle (modificat el 2 d’octubre de l’any 2013), no es podrà comercialitzar ni fer ús d’hidroclorofluorocarburs reciclats i regenerats per al manteniment i la revisió d’aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor en servei a partir de l’1 de gener del 2017.