terra

Avui, 16 de setembre se celebra el dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó, aquest any sota el lema: L’ozó i el clima: Restaurats gràcies a un món unit. El 26 de gener del 2009 el Andorra va dipositar a les Nacions Unides l’instrument d’adhesió al Conveni per a la protecció de la capa d’ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985, i al Protocol relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó, fet a Mont-real el 16 de setembre de 1987, ajustat o esmenat a Londres el 29 de juny de 1990; a Copenhaguen el 25 de novembre de 1992; a Viena el 7 de desembre de 1995; a Mont-real el 17 de setembre de 1997, i a Pequín el 3 de desembre de 1999, publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 86, del 3 de desembre del 2008. Aquests instruments van entrar en vigor a Andorra el 26 d’abril del 2009.

El Protocol de Mont-real relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó estipula una disminució progressiva en el consum dels hidroclorofluorocarburs (HCFC) que ha d’assolir el 100% de reducció l’1 de gener de l’any 2030.

L’any passat es van celebrar els 30 anys d’aquest protocol, un conveni que ha resultat un èxit per la seva bona acceptació a nivell mundial i per la seva aplicació. Resultant de les vones pràctiques que es van definir, s’estima que s’han previngut fins a 2 milions de casos de càncer de pell l’any i molts casos d’altres malalties com les cataractes. Com a resultat dels esforços internacionals, la capa d’ozó està millorant i s’estima que s’haurà recuperat a mitjans d’aquest segle. A més, les mesures global per reduir els HFC ha contribuït significativament a la mitigació del canvi climàtic evitant l’emissió de més de 135 milions de tones equivalents de diòxid de carboni a l’atmosfera amb l’eliminació de les substàncies que esgoten la capa d’ozó.

El setembre del 2010 va entrar en vigor a Andorra el Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle. Al text es desenvolupen les obligacions definides en la prohibició de la producció i de l’ús de les substàncies regulades i dels productes i aparells que les contenen, així com l’exportació o la importació, tal com contempla el Reglament del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.

El Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle estipula que les empreses que manipulen substàncies regulades, així com els productes i aparells que les contenen o en depenen, han d’estar autoritzades mitjançant un procediment administratiu de sol·licitud. El Reglament també estableix que les persones que manipulen substàncies regulades o els dispositius associats han d’estar degudament formades i autoritzades. En aquest sentit el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va signar l’any 2013 un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empreses de Lampisteria i Climatització d’Andorra (ADELCA) per tal de dur a terme els cursos de capacitació dels agents implicats.
D’acord amb el text regulador sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle (modificat el 2 d’octubre de l’any 2013), no es podrà comercialitzar ni fer ús d’hidroclorofluorocarburs reciclats i regenerats per al manteniment i la revisió d’aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor en servei a partir de l’1 de gener del 2017.