Existeixen moltes perspectives o angles de visió sobre allò que haurien de ser les ciutats. Hi ha la dels polítics, la dels arquitectes urbanistes, la dels paisatgistes, la dels economistes, la dels informàtics i d’altres…Llegir