En el terreny gastronòmic, s’entén. La notícia de la victòria d’un equip català (que es presentava en representació de l’estat espanyol) al campionat mundial de càtering que es va fer recentment a Lió en la seva tercera edició…Llegir

Una de dues. O el govern espanyol estava mal informat o, durant aquests anys, ha fet la farina plana a determinats sectors de la indústria alimentària perquè s’omplissin les butxaques. Llegir