Fa un mes, el desbordament dels rius pirinencs va causar molt de mal a la Vall d’Aran i també al Pallars, però igualment en altres llocs del Pirineu ben estimats, com el Santuari de la M. de Déu de Lourdes. Llegir

Ara que vénen aquests mesos de ritme diferent en la vida personal i de família, en el treball -els qui en tenen-, potser d’algun viatge, i de trobades en els pobles d’origen; quan tot ens convida a la revisió del que estem vivint i fent, per programar amb major realisme el nou curs…Llegir

S’acaba de presentar la Memòria de Càritas Diocesana d’Urgell del 2012. Cal donar gràcies a Déu per tots els qui són i fan Càritas, ja que ho fan en nom de tota la Comunitat Cristiana. Aquest “gràcies” és fa gran, en veure les línies prioritàries de l’acompanyament de les persones vulnerables…Llegir

Aquest cap de setmana a la Catedral de La Seu –on ja vam iniciar l’Any de la fe el proppassat 12 d’octubre- vivim un esdeveniment joiós i ple de significat: la Jornada diocesana de l’Any de la Fe, la Trobada com a Diòcesi prop del Bisbe…Llegir

Així com avui celebrem la solemnitat del Cos de Crist (Corpus) traslladada al diumenge, intensificant la fe en la presència de Crist enmig de nosaltres i en el seu amor que tot ho transforma, el proper divendres celebrarem una altra gran solemnitat litúrgica, el Sagrat Cor de JesúsLlegir

Després de la festa de Pentecostès, en el temps obert i llarg de durant l’any, visquem la missió universal que ens ha urgit el Senyor des del baptisme i la confirmació. “Aneu a tots el pobles… Manteniu-vos en el meu amor”… ens demana Jesús (Mt 28,19 i Jo 15,9). Llegir

L’Església nascuda del costat de Crist i enviada des de Pasqua, té també una nova manera de viure les relacions econòmiques. “Els germans eren constants a assistir a l’ensenyament dels apòstols, a posar en comú els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per la pregària” (Ac 2,42). Llegir

Quan el Papa Benet XVI va convocar l’Any de la Fe que estem celebrant, el document de convocatòria era “La Porta de la Fe” (Porta fidei). Va donar-nos en el Crist, com a Porta, la clau per a interpretar aquest temps de celebració dels 50 anys del Concili Vaticà II, i d’aprofundiment en la fe…Llegir

Celebrant la Pasqua, el Papa Francesc va dir en una homilia: “Pere no va callar la seva fe, no es va rebaixar a compromisos, perquè la fe no es negocia (…)Llegir

Celebrar la Pasqua, creure en Crist, és creure en la Vida, ja que seguim Aquell que va dir “Jo he vingut perquè tinguin vida i vida abundant!” (Jo 10,10). I acollir la seva vida ens ha de portar a ser defensors de tota vida.Llegir