Característiques El Subaru Outback és vehicle familiar que aquest 2013 s’actualitza. Les dimensions exteriors varienLlegir

País: Itàlia Superfície: 134 km2. La ciutat està siutada a l’est d’Itàlia, a la ribaLlegir

Característiques Tot terreny lleuger, comparteix part de l’estructura del 208: manté l’amplada tot i queLlegir

País: Alemanya Superfície: 204,14 km2. Situada a la ribera del riu Leine, Hannover és laLlegir