Augmenten un 7,9% els treballadors per compte propi fins al setembre

facana de l'edifici de la CASS
La façana de l’edifici de la CASS. Foto: Arxiu

En relació als primers 9 mesos de 2020, el nombre d’assalariats disminueix un 6,8%. Al mes de setembre consten 40.284 persones registrades com a assalariades a la CASS. A la vegada, augmenta el nombre de persones cotitzant per compte propi, que aquest setembre són 7.255, un 7,9% més dels què constaven registrats un any abans.

El nombre d’assegurats indirectes se situa en 16.861 persones. El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 3,5% en relació al 2020, amb 2.659 pensionistes al setembre: 2.308 pensionistes d’invalidesa, 350 pensionistes d’orfenesa i 1 pensió de reversió d’ascendents. A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2020 ha estat del 4,4%. S’han registrat 14.758 pensionistes el setembre: 13.121 pensionistes de jubilació i 7 capitals de jubilació; 3.260 pensions de viduïtat, de les quals 76 temporals.

Així, la taxa de dependència és 3,09 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 1,9% inferior al setembre de 2020.

 

Branca general

Baixen un 1,1% els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte al tercer trimestre 2020, i sumen 91,2 milions d’euros. S’hi han de sumar 9,6 milions d’ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes).

Les despeses de prestacions de la branca general s’incrementen un 8,2% respecte al tercer trimestre 2020. Així, les despeses de prestacions sanitàries sumen 82 milions d’euros, és a dir +17,4% respecte al tercer trimestre 2020, mentre que les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) se situen en 50,6 milions d’euros, és a dir -4,1% respecte al mateix període de l’any passat.

 

Branca jubilació

Els ingressos per cotitzacions de la branca jubilació baixen un 1,1% respecte al tercer trimestre 2020. El total d’ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi sumen 102,5 milions d’euros. Els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) són 3,5 milions d’euros. Les transferències de Govern per finançar pensions no contributives sumen 4,4 milions d’euros.

Pel que fa a les despeses de prestacions, aquestes augmenten un 8,1% aquest tercer trimestre. Les despeses de les pensions contributives són 86,3 milions d’euros, és a dir +7,9% respecte al tercer trimestre 2020, i les despeses de pensions no contributives sumen 4,4 milions d’euros, és a dir +13,1% respecte al tercer trimestre 2020.

TOTES LES NOTÍCIES