Augmenten els preus de tots els carburants durant l’agost

Una gasolinera
Una gasolinera. Foto: EOG

Durant el mes d’agost del 2020, ha augmentat el preu (sempre expressats en euros per litre) de tots els carburants respecte al mes anterior. El “Gasoil de calefacció” s’ha pagat a 0,635 € de mitjana, el que equival a una variació del +0,2%. El “Gasoil de locomoció” i el “Gasoil de locomoció millorat” s’han pagat, de mitjana, a 0,886 € i 0,917 €, un +1,0% i un +1,1% respectivament. La “Gasolina sense plom de 95 octans” i la “Gasolina sense plom de 98 octans”, s’han pagat a 1,025 € i 1,085 € de mitjana, el que equival a una variació del +0,9% i +0,8%, respectivament.

Si ho comparem amb el mes d’agost del 2019, han disminuït els preus de tots els carburants: el del “Gasoil de calefacció” un -19,6%, el del “Gasoil de locomoció” un -13,9%, el del “Gasoil de locomoció millorat” ha disminuït un -13,5%, la “Gasolina sense plom de 95 octans” un -11,2% i el de la “Gasolina sense plom de 98 octans” un -10,8%.

Pel que fa a les dades dels darrers dotze mesos i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, el “Gasoil de calefacció” s’ha pagat, de mitjana, a 0,721 €, el que significa una reducció del -10,4%. El “Gasoil de locomoció” i el “Gasoil de locomoció millorat” s’han pagat, de mitjana, a 0,964 € i 0,995 €, equivalent a una reducció del -7,4% i del -7,2%, respectivament. La “Gasolina sense plom de 95 octans” s’ha pagat, de mitjana, a 1,093 € i la “Gasolina sense plom de 98 octans” ha tingut un preu mitjà de 1,153 €, el que equival a una variació percentual del -4,6% i -4,4% respectivament.

 

Dades ajustades
Pels preus dels carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata en el “Gasoil de calefacció” una tendència a l’alça, en els darrers quatre mesos i se situa en un +0,4%. Així mateix, el “Gasoil de locomoció” reflecteix en els darrers quatre mesos una tendència a l’alça, i se situa en un +4,6%. El “Gasoil de locomoció millorat” presenta en els darrers quatre mesos una tendència a l’alça, i se situa en un +0,3%. Pel que fa a la “Gasolina sense plom de 95 octans”, la tendència és a l’alça durant els darrers quatre mesos i se situa en un +0,0%. La “Gasolina sense plom de 98 octans”, mostra una tendència també a l’alça, durant els darrers quatre mesos, i se situa en un +0,8%.

TOTES LES NOTÍCIES