Augmenta un 9,5% el nombre de persones inscrites en recerca de feina al Servei d’Ocupació

Treballadors del Servei d'Ocupació

El nombre d’inscrits al Servei d’Ocupació en recerca de feina a finals del mes de gener era de 427 persones, el que és una variació respecte al mes anterior del +9,5% (390 persones), i un +2,6% superior al mateix mes de l’any anterior (416 persones). El nombre de demandants inscrits amb l’objectiu de millorar la seva situació laboral era de 264 (263 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +0,4% i una variació del +12,8% respecte al gener de l’any 2019 (234 persones).

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.059 (1.127 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -6,0% i una variació del -1,1% respecte al gener de l’any 2019 (1.071 ofertes de treball).

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel govern és de 27, cosa que representa un +92,9% respecte a les dades de gener de l’any 2019 (14 persones).

Aquest mes de gener s’han fet 19 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, cap mitjançant el Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, cap via el PFCI i el PFOF, 7 via el Programa empresa inclusiva i cap via el programa PFCF joves actius 16-21. De totes maneres, 61 persones segueixen treballant pel programa de Govern, Parapúbliques, Comuns, Societats Parapúbliques i Entitats sense afany de lucre, 26 persones segueixen treballant pels programes de foment i 1 al Programa de Foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.

Els assalariats creixen un 2,7% al novembre
El nombre total d’assalariats del mes de novembre del 2019 va ser de 39.173 persones, fet que representa una variació del +2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 38.125. La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers 12 mesos és de 39.519, el que representa una variació positiva del +2,0% respecte a les dades del període anterior.

El mes de novembre del 2019 presenta un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2018, en els sectors: ”Construcció” (+8,2%) , “Activitats immobiliàries i serveis empresarials” (+7,5%), i “Altres activitats socials i serveis personals” (+7,0%). En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors: “Educació” i “Llars que ocupen personal domèstic”, ambdós amb un -2,8%, “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” amb un -2,4% i “Sistema financer” amb un -2,2%, en comparació amb el mes de novembre del 2018.

La massa salarial total del mes de novembre del 2019 va ser de 79,35 milions d’euros. La variació és positiva, del +4,1% més respecte al mateix mes de l’any anterior. El salari mitjà total declarat a la CASS, per al mes de novembre del 2019, es va situar en els 2.025,66€, equivalent a una variació positiva del +1,3% respecte al salari mitjà del mes de novembre del 2018, que va ser de 2.000,21€.