Augmenta el nombre de residents espanyols

residents2En els darrers cinc anys el nombre de residents espanyols ha augmentat un 5%. Ara en són poc més de 24.300. Així ho reflecteix el Padró espanyol de residents a l´estranger. També assenyala que, en els darrers anys, se n’han anat molts residents de baixa qualificació professional que s´han quedat sense feina i han vingut treballadors més qualificats i directius.

En el darrer any el nombre de residents espanyols ha augmentat un 1,3% aproximadament i ha passat de 24.014 a 24.318. La xifra suposa un increment d’un 4,9% respecte dels 23.131 del 2009.

El nombre d’espanyols al país suposa el 34,8% de la població estimada en el darrer cens. La meitat, aproximadament, són catalans.

Com consta al Padró espanyol de residents a l´estranger, hi ha un nombre lleugerament superior de dones respecte d’homes entre els residents espanyols.

Alberto Moreno, ambaixador d’Espanya, ha explicat que la composició laboral dels residents ha canviat. És a dir, hi ha, fonamentalment, l’abandonament de ciutadans espanyols que havien estat treballant a Andorra en feines de baixa qualificació i l´han perduda i al mateix temps venen, sobretot, residents amb més estudis i qualificació laboral.

El Padró espanyol de residents a l´estranger reflecteix que n’hi ha dos milions que viuen fora, una xifra que ha augmentat darrerament a causa de l´impacte de la crisi.