Augment generalitzat del preu dels carburants

Gràfic que mostra l'evolució del preu dels carburants
Gràfic que mostra l’evolució del preu dels carburants del juliol del 2016 al mateix mes del 2020. Font: Departament d’Estadística

Durant el mes de juliol del 2020, ha augmentat el preu (sempre expressats en euros per litre) de tots els carburants respecte al mes anterior. El “Gasoil de calefacció” s’ha pagat a 0,634 € de mitjana, el que equival a una variació del +0,5%. El “Gasoil de locomoció” i el “Gasoil de locomoció millorat” s’han pagat, de mitjana, a 0,877 € i 0,907 €, un +0,4% en ambdós casos. La “Gasolina sense plom de 95 octans” i la “Gasolina sense plom de 98 octans”, s’han pagat a 1,016 € i 1,076 € de mitjana, el que equival a una variació del +0,1% i +0,0%, respectivament.

Si ho comparem amb el mes de juliol del 2019, han disminuït els preus de tots els carburants: el del “Gasoil de calefacció” un -19,4%, el del “Gasoil de locomoció” un -14,3%, el del “Gasoil de locomoció millorat” ha disminuït un -13,9%, la “Gasolina sense plom de 95 octans” un -11,9% i el de la “Gasolina sense plom de 98 octans” un -11,4%.

Pel que fa a les dades dels darrers dotze mesos i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, el “Gasoil de calefacció” s’ha pagat, de mitjana, a 0,734 €, el que significa una reducció del -8,9%. El “Gasoil de locomoció” i el “Gasoil de locomoció millorat” s’han pagat, de mitjana, a 0,976 € i 1,007 €, equivalent a una reducció del -6,4% i del -6,3%, respectivament. La “Gasolina sense plom de 95 octans” s’ha pagat, de mitjana, a 1,104 € i la “Gasolina sense plom de 98 octans” ha tingut un preu mitjà de 1,164 €, el que equival a una variació percentual del -4,0% i -3,8% respectivament.

Els preus de venda dels carburants s’han vist afectats per la crisi causada pel Covid-19.