Assegurar les mascotes

mascotes

Si teniu un gat o un gos és recomanable que contracteu una assegurança de responsabilitat civil (és obligatori si es tracta d’un gos considerat potencialment perillós) que us doni tranquil·litat quant a la vostra responsabilitat i a la vegada perquè la mascota estigui coberta en cas que ocasioni danys o perjudicis a terceres persones o a béns aliens.

Fins i tot els gossos més tranquils poden reaccionar de forma imprevista i arribar a mossegar si se senten amenaçats quan un nen desconegut se’ls apropa per acaronar-los. També es donen casos de gossos que mentre passegen pel parc s’escapen i provoquen accidents amb ferits o destrosses.

En qualsevol d’aquests casos la responsabilitat és del propietari del gos encara que no sigui ell qui porti el gos en aquell moment. I haurà de fer-se càrrec dels danys materials i fer front a les mesures legals que se l’imposin.

En cas de tenir contractada una pòlissa, les assegurances per a animals de companyia s’acostumen a fer càrrec de les indemnitzacions per danys provocats pel gos, l’assistència legal, les fiances, etc. També hi ha d’altres que inclouen les despeses per assistència veterinària, sacrifici o indemnització per mort.

Els animals que es poden assegurar són els d’espècies canines o felines d’entre tres mesos i nou anys d’edat, destinats a companyia o a vigilància, excepte els destinats a la caça o a qualsevol altre esport, que estiguin censats i identificats pel número de xapa, tatuatge o microxip i que compleixin el calendari oficial de vacunacions.

Per Redacció / Tot Sant Cugat