Aquest 2022 s’han atorgat un total de 3.679.827 euros en subvencions i ajudes puntuals a l’esport

Un esquiador de la FAE entrenant
Un esquiador de la FAE entrenant (FAE)

Durant l’any 2022 s’han atorgat un total de 3.679.827 euros en subvencions i ajudes puntuals a federacions i entitats esportives, una variació positiva del +14,8% amb respecte a l’any 2021.

Quant a les subvencions a federacions i entitats esportives, s’han atorgat un total de 3.559.827 euros, un +24,2% amb respecte a l’any 2021. Destaca la Federació Andorrana d’Esquí, amb un 27,6% de l’import (30,8% l’any anterior).

Els ajuts puntuals a federacions i entitats esportives atorgats en segona convocatòria sumen un total de 120.000 euros 1. Destaca que un 37,5% s’adjudica a la Federació Andorrana d’Esquí, un 13,3% a la Federació Andorrana de Karate, un 9,6% a la Federació Andorrana de Judo i un 6,6% a la Federació Andorrana de Basquetbol.

Pel que fa a les beques del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA), hi ha hagut 49 esportistes becats (51 la temporada anterior) i la quantitat total liquidada ha estat de 295.456 euros ,2 un -8,6% menys que la temporada anterior. D’aquests, el programa Promeses ha rebut un 49,1% (39,6% la temporada anterior), el programa ELIT un 25,8% (35,7% la temporada anterior), el programa Joves Promeses un 18,4% (17,9% la temporada anterior) i el programa Plans Especials un 6,8% (6,7% la temporada anterior).

1 L’import és inferior al que es va atorgar l’any passat degut a que les peticions de subvencions de primera convocatòria han estat majors.

2 En aquest import s’hi sumen les beques, més el programa Batxillerat Lliure, el programa Esquí-Estudi més la CASS dels esportistes Elit (38.456 euros). La quantitat atorgada inicialment, sense comptar l’anul·lació d’algunes beques, va ser de 304.456 euros.

TOTES LES NOTÍCIES