Aprovats els plans d’estudis dels bàtxelors en informàtica i dret de la Universitas Europaea IMF

Ester Vilarrubla
Ester Vilarrubla, ministra d’Educació i Ensenyament Superior

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, els plans d’estudis del bàtxelor en informàtica i del bàtxelor en dret de la Universitas Europaea IMF. Tal com marca la Llei, els plans d’estudis ja compten amb l’acreditació prèvia favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA).

Ambdós plans d’estudis tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus (ECTS); 168 obligatoris i 12 de lliure elecció. S’estructuren en tres cursos acadèmics a temps complet dividits en semestres, i s’imparteixen en la modalitat virtual. Les llengües vehiculars dels dos ensenyaments són el català, el castellà i l’anglès.

Un cop finalitzada la formació, els estudiants reben el títol de bàtxelor en informàtica i bàtxelor en dret respectivament, equivalents al nivell 2 del marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior. El primer permet dedicar-se a àmbits com l’anàlisi de requeriments, la integració i el disseny d’aplicacions, la gestió de bases de dades o la programació, entre altres. Els titulats en el segon seran capaços d’exercir funcions de quadres intermedis en administracions i empreses públiques i privades o ser empleats a l’administració de justícia, notaria o associacions, per exemple.

Es tracta del tercer i quart pla d’estudis aprovat per a la Universitas Europaea IMF, després que enguany també es donés el vistiplau als bàtxelors en administració d’empreses i en llengua catalana.

TOTES LES NOTÍCIES