El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, el Reglament del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades. La Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals afegeix un nou article 5 bis a la Llei 6/2008, mitjançant el qual es crea el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.

Aquest Comitè es configura com un òrgan consultiu que emet un informe, preceptiu i no vinculant, sobre la concurrència dels requisits necessaris per obtenir les autoritzacions d’exercici de professions titulades, per tal de resoldre les sol·licituds que es formulin en relació amb aquestes autoritzacions.

Pel que fa als requisits, la seva especificitat tècnica i, en alguns supòsits, la complexitat per tal d’esbrinar la seva concurrència, en particular el tracte de reciprocitat aplicable als nacionals estrangers, aconsellaven l’existència d’aquest Comitè, on fossin presents els representants dels ministeris concernits. D’aquesta manera es pretén que les sol·licituds d’autorització d’exercici de les professions titulades siguin resoltes degudament, després d’haver obtingut un informe tècnic complet i exhaustiu.

Fins ara, el Reglament de reconeixement de títols i de convalidació de períodes d’estudis estrangers d’ensenyament superior, del 25 de març del 2009, preveia l’existència d’un Comitè Tècnic de Reconeixement a l’efecte d’un lloc de treball, com a òrgan de reconeixement de les qualificacions estrangeres aportades pel sol·licitant d’una autorització d’exercici de professió liberal. En aquest sentit, la competència del Comitè es limitava a l’àmbit de la titulació.

Amb l’aprovació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra s’han modificat els requisits per obtenir l’autorització d’exercici d’una professió titulada i alhora s’han refós i ampliat amb la Llei 26/2013. Així doncs, era necessari i oportú crear un nou comitè, en substitució del Comitè Tècnic de Reconeixement a l’efecte d’un lloc de treball, amb una composició i un àmbit de deliberació i decisió ampliat.

El Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades es compon de sis membres titulars, representants dels ministeris competents en les matèries que porten causa dels requisits necessaris per obtenir les autoritzacions d’exercici de les professions titulades, així com de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior a Andorra, sense perjudici de la intervenció dels col·legis i les associacions professionals, per mitjà de l’emissió d’un informe que ha de formar part de la documentació que el Comitè ha de prendre en compte per fer la seva tasca de valoració.

Igualment, i per agilitzar al màxim la tramitació, s’estableix, d’una banda, que el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades s’ha de reunir en sessió ordinària amb una periodicitat mínima quinzenal, amb independència de la celebració de sessions extraordinàries. I d’altra banda, també es regula la possibilitat, de forma excepcional, de valorar una sol·licitud d’autorització d’exercici d’una professió titulada al marge de la celebració d’una sessió ordinària o extraordinària.

Paral·lelament, el Govern també ha aprovat el decret de publicació del text refós de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals.

D’altra banda, el Govern ha aprovat el Reglament de Reconeixement de Titulacions i de Convalidació de Períodes d’Estudis d’Ensenyament Superior. Arran de la integració a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, Andorra va signar el Conveni de Lisboa sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l’ensenyament superior a la regió europea de l’any 1997 i va iniciar l’adequació del seu ordenament jurídic en matèria de reconeixement de titulacions, d’acord amb els principis rectors d’aquest acord.

Els trets particulars del Principat d’Andorra provoquen d’una banda, que un nombre molt elevat d’estudiants hagin de cursar els seus estudis d’ensenyament superior a l’estranger i, de l’altra, que el país aculli professionals estrangers qualificats. Això fa que sigui convenient la implementació d’un sistema de reconeixement de titulacions i àgil i eficient.

El Reglament de Reconeixement de Titulacions i de Convalidació de Períodes d’Estudis d’Ensenyament Superior del 25-3-2009, abordava el reconeixement professional en el marc del Comitè Tècnic de Reconeixement o l’efecte d’un lloc de treball i n’establia el seu funcionament

La modificació la Llei 26/2013 ha portat a regular el funcionament d’aquest comitè mitjançant el Reglament del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades, presentat per aprovació de Govern pel Ministeri de Justícia i Interior, que ha fet necessari tornar a definir l’àmbit d’aplicació del reglament de reconeixement de títols de l’any 2009.

El Reglament de Reconeixement de Titulacions i de Convalidacions de Períodes d’Estudi d’Ensenyament Superior, aprovat en la sessió del Consell de ministres d’avui defineix i regula el reconeixement professional i acadèmic així com la convalidació de períodes d’estudi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada