El Govern ha aprovat el projecte de reglament d’aplicació de la llei de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”. La llei defineix el que s’entén per allotjament turístic rural i té per objecte crear el nou registre d’ocupació dels allotjaments turístics (ROAT).

El ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, ha assenyalat que “amb aquest reglament es completa l’oferta d’allotjament relacionat amb el turisme de muntanya, una de les àrees de turisme que el Govern està potenciant de forma decidida”.

Camp ha recordat que amb aquest reglament Andorra comptarà amb tres tipus d’allotjaments: els de la xarxa de refugis de muntanya no guardats, els de la xarxa de refugis guardats (actualment també es treballa per fer guardat el refugi de Sorteny i habilitar el refugi de l’Illa) i una tercera branca que serà la de l’allotjament rural.

Al mateix temps, l’aprovació d’aquest reglament ofereix un oportunitat de diversificació amb una activitat econòmica nova per propietaris de terrenys, així com cases i bordes antigues, segons ha destacat el titular de Turisme i Medi Ambient.

Entre els requisits del nou text, hi ha l’obligatorietat que tot establiment d’allotjament rural estigui degudament autoritzat administrativament i que estigui inscrit en el Registre de Comerç i Indústria, amb l’objecte propi de l’activitat comercial d’explotació d’una casa rural o explotació d’una borda rural.

El text regula dos tipus d’allotjaments rurals. D’una banda, la casa rural, considerada com un edifici situat dins d’un nucli de població (sòl urbà consolidat) i de l’altra la borda rural com a edifici situat fora del nucli de població (en sòl urbà no consolidat i/o en sòl urbanitzable). En tots dos casos, cal tenir en compte que els edificis destinats a casa o borda rural han de ser-ho en la seva totalitat.

Pel que fa a les modalitats, els allotjaments dedicats a l’activitat d’allotjament rural en casa i borda poden oferir allotjament sota el règim de funcionament de lloguer de l’edifici sencer, lloguer d’apartaments o lloguer d’habitacions. El text regula la classificació dels allotjaments rurals en categories d’una a quatre espigues. Per obtenir-les, cal assolir una sèrie de requisits obligatoris i obtenir una puntuació mínima. Les àrees d’avaluació en les diferents categories inclouen punts com l’exterior i l’entorn, les estances interiors, el servei d’esmorzar o els serveis en general.

La capacitat dels allotjaments rurals serà d’un mínim de dues places i un màxim de 16 per edifici, mentre que les habitacions podran ser d’una a quatre places.

D’altra banda, el text regula l’existència de tres segells especials:

A) Segell casa/borda rural Agroturisme: caldrà ser titular explotació agrària, realitzar activitats lligades a la tinença de bestiar de renda de propietat, comptar amb conreus, hort, plantes aromàtiques i vinya, o tenir una activitat considerada com a rural.

B) Segell casa/borda rural Patrimoni Cultural: caldrà estar inclòs en l’Inventari general del patrimoni cultural com a bé immoble (BI).

C) Segell casa/borda rural inclosa en un GR: en aquest cas es consideraran les cases o bordes rurals situades en una zona de muntanya i que estiguin incloses en algun circuit GR.