Aprovat el projecte de Llei del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència

Vilarrubla presentant el projecte de Llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència
Vilarrubla presentant el projecte de Llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència. Foto: SFG

El Govern ha aprovat el projecte de Llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència (VAE), que estipula la creació d’un sistema d’obtenció de les qualificacions oficials tenint en compte els coneixements, les habilitats i les competències que una persona ha adquirit i desenvolupat al llarg de la seva vida.

L’obtenció del VAE ja era possible per a diplomes d’ensenyament professional, tal com es va fixar per Decret el 2007 i ara, amb el text de Llei, s’amplia les vies d’obtenció de diplomes amb el sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència al conjunt de qualificacions oficials.

L’articulat de la Llei Objecte de la Llei estableix que el procés de la VAE s’aplica a les qualificacions que formen part del repertori nacional de qualificacions amb els mateixos drets i deures que la mateixa qualificació obtinguda per la via de l’educació formal. El text defineix els requisits d’accés per a les validacions, les diferents fases del procés així com les taxes que es fixen per a l’obtenció dels títols.

La ministra ha exposat que per a l’obtenció de la titulació VAE es passarà per una fase d’orientació, per la qual es valorarà conjuntament amb el candidat la pertinença de la seva sol·licitud, i se li oferirà la informació necessària així com el contacte amb l’entitat certificadora. L’entitat certificadora de la qualificació acompanyarà el candidat durant el procés d’elaboració del seu expedient així com en el procés d’avaluació dels aprenentatges que s’exposin en el seu expedient.

Ester Vilarrubla ha explicat que els mecanismes i polítiques de validació de l’experiència i reconeixement de competències ha estat impulsat per organismes supranacionals com l’OCDE, la UNESCO o la Comissió Europea i que, més enllà de l’educació formal, posen en relleu la importància dels dispositius d’aprenentatge no formal i informal.

El Govern haurà de desenvolupar, en el termini màxim de dos anys, les disposicions reglamentàries previstes en aquesta Llei a partir de la seva entrada en vigor.

TOTES LES NOTÍCIES