El  Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, el Projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, que s’entrarà a tràmit parlamentari els propers dies.

El text aprovat és el resultat de la feina del Ministeri amb la participació activa de les entitats i associacions representants de les persones amb discapacitat, que han fet les seves aportacions i comentaris. Finalment el text definitiu es va presentar la setmana passada al Consell Nacional de la Discapacitat.

El projecte de llei regula d’una banda les mesures més inajornables i d’implementació immediata per adaptar la legislació bàsica al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat. D’altra banda, el text encomana al Govern que estudiï i elabori, en un temps raonable, les mesures legals i els instruments que requereixen una anàlisi i un debat ampli i aprofundit.

Tal com ha indicat Xavier Espot, es tracta d’una llei òmnibus que modifica diferents textos legals. Principalment, es modifica la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, ja que es tracta de la norma marc en relació amb els drets d’aquest col·lectiu. També es modifiquen, però, la Llei d’accessibilitat i la Llei qualificada d’educació, entre moltes altres.

El projecte de llei integra la condició d’igualtat de drets per a les persones amb discapacitat i concreta les obligacions generals de les administracions públiques pel que fa a l’exercici dels drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat. També, el text reforça la importància de l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat i aprofundeix en aspectes per a la inserció escolar.

D’altra banda, es fan modificacions en relació a la salut, per enfortir el dret a la informació i a la presa de decisions de les persones amb discapacitat. Es reforça també el reconeixement i la utilització de la llengua de signes i del sistema Braille.

Per afavorir la inclusió laboral es preveuen modificacions pel que fa a la cotització a la seguretat social i al dret al treball. A més, per eliminar qualsevol discriminació, es detalla que les persones amb discapacitat tenen el dret d’accedir a les prestacions econòmiques que estableixin les administracions públiques en igualtat de condicions amb les altres persones.

Pel que fa a l’accessibilitat, el projecte de llei reforça la importància que té per a les persones amb discapacitat, i alhora introdueix el concepte de disseny universal, que fa referència al fet que els productes, entorns, programes i serveis puguin ser utilitzats per totes les persones. En aquest sentit, es revisa la regulació relativa a l’adaptació dels elements comuns dels habitatges per introduir aquest concepte de disseny universal.

Una altra branca rellevant del projecte de llei és l’educació, i en aquest sentit s’incideix especialment en el principi d’inclusió, que ha de regir l’educació de les persones amb discapacitat. Es determina que els estudiants amb discapacitat han de tenir les mateixes possibilitats i objectius que els altres estudiants, cursant els seus estudis de manera inclusiva i amb programes educatius individualitzats quan calgui.

Entre d’altres qüestions, també s’introdueix a través del projecte de llei l’ampliació de la durada del període de descans per maternitat, adopció i paternitat quan l’infant o el progenitor tinguin una discapacitat.

Finalment, hi ha set disposicions que impliquen l’elaboració o modificació de diferents projectes de llei que el Govern haurà d’enllestir en un termini d’un o dos anys. Concretament s’haurà d’elaborar un nou projecte de llei dels drets de les persones amb discapacitat, un projecte de llei integral en matèria d’igualtat i no discriminació que tingui en compte la discapacitat, un projecte de llei en matèria d’ocupació que tingui present també aquesta situació; la modificació de la Llei d’Accessibilitat, la modificació de la Llei qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, la reforma de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum i la modificació de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada