Aprovat el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2023

Una noia ucraïnesa refugiada per la guerra
Una noia ucraïnesa refugiada per la guerra (pvproductions)

El Govern ha donat llum verda al Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2023, que inicia el procediment anual per a l’atorgament de subvencions públiques a les entitats cíviques d’Andorra i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament.

En aquest sentit, es recorda que la política andorrana de cooperació internacional al desenvolupament sostenible es formula i planifica mitjançant el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible. Un document que defineix les directrius bàsiques i les prioritats de la política nacional en aquesta matèria.

Així, el Govern manté la seva línia solidària envers els grups més vulnerables en una situació internacional marcada pel conflicte a Ucraïna, el desplaçament de població que aquest ha provocat així com situacions humanitàries molt sensibles arreu del món. També es continua donant suport als organismes internacionals que lluiten per la defensa dels drets humans i per a la millora de condicions de vida dels més desafavorits, com poden ser els refugiats, els infants, les persones amb discapacitat o les dones en situació de vulnerabilitat.

D’aquesta manera, es conserven les mateixes prioritats estratègiques que l’any passat, conservant la prioritat bianual per a l’educació de les nenes i la formació de les dones: l’educació, l’atenció als grups vulnerables, la salut, el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.Obertura del procediment per a l’atorgament de subvencions a entitats cíviques andorranes

La partida pressupostària del pressupost 2023 de la Cooperació al desenvolupament que correspon a la convocatòria pública per a l’atorgament de subvenció per al cofinançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament sostenible duts a terme per entitats cíviques d’Andorra i altres actors és de 254.750 euros

Com en els darrers anys, la subvenció màxima segueix sent de 40.000 euros per projecte o 45.000 per a les propostes relacionades amb l’educació de les nenes i la formació de les dones. Les bases quedaran definides per al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i els projectes podran presentar-se fins el 26 de maig del 2023 al Servei de Tràmits del Govern. Els projectes de pressupost reduït, és a dir fins a 7.500 euros, podran presentar-se fins el 3 de novembre d’enguany també al Servei de Tràmits del Govern.

TOTES LES NOTÍCIES