Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en nutrició humana i dietètica de la Universitat Carlemany

Una caixa plena de verdures i hortalisses
Productes per a una nutrició saludable (iStock)

El Govern ha donat llum verda al decret d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor en nutrició humana i dietètica de la Universitat Carlemany. El Govern ja va aprovar la creació d’aquesta titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida el pla d’estudis.

El bàtxelor ha de formar professionals perquè siguin capaços de treballar en àmbits relacionats amb la salut i el benestar de les persones i els col·lectius, com ara la nutrició clínica i la comunitària, la restauració col·lectiva, la indústria alimentària i l’educació alimentària.

La formació s’estructura en 180 crèdits europeus, corresponent a tres cursos acadèmics a temps complet amb una estructura semestral. La titulació s’imparteix en modalitat virtual excepte les estades formatives que s’han de cursar en modalitat presencial i la llengua vehicular és el castellà, per bé que s’oferiran unitats d’ensenyament en anglès –cal que els estudiants tinguin un nivell equivalent al B1–. En un futur, el bàtxelor podrà oferir-se també en altres llengües vehiculars.

Els bàtxelors són una titulació de nivell 6A del Marc andorrà de qualificacions (MAQ).

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES