Aprovat el Decret de creació del títol estatal de màster en analítica de dades de l’UdA

La Universitat d'Andorra
La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

El Govern ha donat la llum verda al Decret de creació del títol estatal de màster en analítica de dades. La creació d’aquests estudis s’ha fet a proposta de la Universitat d’Andorra (UdA). L’obtenció del títol de màster en analítica de dades ha de permetre als titulats dissenyar, dirigir, emprendre o dur a terme projectes en l’àmbit de la gestió i de l’analítica de dades per a extreure’n valor.

Més concretament, els ha de capacitar per a saber identificar, recollir, preparar i analitzar les dades clau d’una organització, de qualsevol sector, aplicant algoritmes basats en aprenentatge automàtic o en mètodes estadístics; visualitzar i comunicar els resultats de l’anàlisi tenint en compte els objectius establerts; així com interpretar i contextualitzar els resultats per a facilitar la presa de decisions relatives a la cerca de noves oportunitats de negoci o l’avaluació de les que ja s’estan portant a terme, entre d’altres.

El títol de màster en analítica de dades té una càrrega de treball de 120 crèdits europeus distribuïts en dos cursos acadèmics: quatre semestres amb una càrrega de 30 crèdits europeus cadascun. El següent pas per tal que aquests estudis esdevinguin una realitat és que es presenti un pla d’estudis, que haurà de ser acreditat favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) i després aprovat pel Govern.

Tal com estipula la Llei de l’ensenyament superior, el Govern estableix les titulacions, les noves titulacions que tenen caràcter estatal s’estructuren sobre la base dels cicles establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i queden referenciades en el Marc andorrà de qualificacions (MAQ).

TOTES LES NOTÍCIES