Aprovada la modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica

El Govern ha aprovat en la sessió del 22 d’agost del 2012, el decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, amb l’objectiu d’harmonitzar la normativa andorrana a les darreres exigències de la normativa europea 2009/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’octubre del 2009, relativa a la recuperació de vapors de benzina de la fase II.

La fase II correspon a la captura dels vapors de benzina nocius que s’escapen del dipòsit dels vehicles de motor durant el proveïment en les estacions de servei. La modificació del Reglament obliga a les estacions de servei a recuperar aquests vapors en els casos següents:

-totes les estacions de nova construcció o que experimentin una modificació substancial (entenent per “modificació substancial”, la substitució total o parcial dels dipòsits o de les canonades associades, o l’increment de la capacitat i/o de la posició dels subministraments i/o de les línies d’impulsió, d’aspiració o de vapors).

-les estacions existents amb un cabal superior a 3.000 m3 anuals, com a màxim, el 31 de desembre del 2018.

Pel que fa a les estacions existents que, després del 4 de maig del 2009, hagin experimentat una modificació substancial o que hagin canviat de registre de comerç i indústria (i obligades a disposar d’aquests sistemes), el reglament obliga a posar en servei el dispositiu de captura de vapors de benzina nocius.

La recuperació dels vapors de benzina nocius que s’escapen durant la càrrega de les cisternes de les estacions de servei (fase I) s’aplica des del 18 de desembre del 2005.

Totes les estacions de servei equipades amb un sistema de recuperació de vapors de fase I i II han de comunicar-ho al consumidor, com a mínim, amb una indicació al dispensador.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.