Aprovada la llei de reproducció amb la demanda de l’oposició d’una debat més aprofundit

Que hauria calgut un debat més aprofundit sobre la gestació subrogada ha estat una de les conclusions en la discussió sobre l’aprovació de la llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida. Des del PS s’havia presentat una reserva d’esmena, tal com ja havia anunciat la consellera Rosa Gili, encarada a eliminar l’article en què es contempla que un infant que hagi nascut fruit d’aquesta pràctica a l’estranger pugui ser inscrit al país, incidint en la prohibició de la gestació per substitució.

Arran de la votació d’aquest punt, tant des del PS com des de Liberals d’Andorra s’ha posat sobre la taula la necessitat que aquesta qüestió de la gestació subrogada sigui objecte d’una reflexió més aprofundida, tenint en compte les implicacions que hi ha associades. De totes maneres, des de Liberals la consellera Judith Pallarés ha posat en relleu que no donaven suport a la reserva d’esmena del PS ja que l’eliminació crearia encara més confusió, i creuen que el que és important, ara com ara, és que quedi clar que aquesta pràctica està prohibida al país. Només el conseller d’SDP, Víctor Naudi, ha votat favorablement tant a aquest argument del PS com a les altres cinc reserves d’esmena que s’havien presentat per eliminar la discrecionalitat que creuen que hi ha a la llei respecte del fet que no s’hagin d’aprovar per llei les noves tècniques i que sigui suficient el vistiplau del ministre amb el suport de la comissió que se’n deriva de la llei.

Des del Govern, ha intervingut en aquest debat el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, que ha destacat que Gili havia d’explicar tot el referent a aquest punt i no només una part i també ha incidit en el fet que el que es fa és garantir els drets dels infants que hagin nascut fruit de la gestació subrogada fora d’Andorra però que aquí al país es prohibeix. Davant aquests arguments, Gili l’ha qualificat d’hipòcrita.

Finalment, la llei ha estat aprovada amb les tres abstencions del PS i el vot en contra del conseller d’SDP. Gili ha justificat l’abstenció perquè defensava que hauria calgut un treball més aprofundit d’aquesta llei, a més d’un debat al voltant de les qüestions abans esmentades. Tant liberals, UL-IM i DA , com des del Govern, s’ha defensat que amb aquesta llei no només es facilita que les persones del país puguin gaudir aquí d’aquestes tècniques sinó també que s’obre una porta perquè clíniques de prestigi s’instal·lin al país, amb els beneficis que això pot comportar.

El ministre de Salut, Carles Álvarez, ha destacat que la llei regula les tècniques de reproducció assistida, les condicions dels centres que les apliquin, es crea una comissió de reproducció humana assistida i un registre específic. Es limita la pràctica d’aquestes tècniques als 50 anys.

Aprovats els avenços en igualtat

L’hemicicle ha aprovat aquest divendres per assentiment el projecte de llei relatiu a la igualtat de tracte i la no-discriminació que busca promoure, segons el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la igualtat d’una manera transversal, a més de recollir els avenços que al llarg dels últims anys s’han anat creant en matèria d’igualtat pel que fa a les dones i els col·lectius menys afavorits de la societat. Aquesta llei implica “un règim de protecció a les víctimes de la discriminació i un règim sancionador amb la jurisdicció penal” i també incorpora modificacions per introduir una igualtat de tracte tant en l’àmbit laboral com en l’administratiu.

En aquest sentit, Espot ha defensat que “cal una actuació proactiva” dels poders públics, una promoció efectiva de la igualtat de gènere i la posada en funcionament de diferents òrgans encaminats a dur-ho a terme. A més, ha destacat la regulació del paper de les víctimes davant els tribunals, ja que a partir d’ara “no serà la víctima la que haurà de defensar-se”, sinó que haurà de ser el discriminador qui “haurà de defensar” que no ha exercit aquesta discriminació.

En el debat sobre les quatre reserves d’esmena presentades pel PS, el conseller general Pere López ha tornat a incidir en el sistema de quotes per a la inserció laboral de les dones en l’administració pública. López ha destacat que en els països més avançats aquest sistema “és l’única manera efectiva per assolir un equilibri de gènere”. Tot i que alguns dels consellers de l’oposició han compartit algunes de les paraules proposades per López, el cert és que tan sols ha rebut el suport de la consellera del grup parlamentari mixt, Sílvia Bonet, tot i que ha argumentat que aquest sistema no implica “col·locar una persona de qualsevol manera”. Per la seva banda, Espot s’ha referit a la llei, on ja es contemplen alguns dels aspectes que el socialdemòcrata ha comentat.

D’altra banda, ni aquesta ni les tres esmenes restants proposades per López han prosperat, tot havent-hi aspectes com la reserva del 40% de les places per a dones en l’administració pública i un 5% adreçat a les persones amb discapacitat, o la inserció de mesures de prevenció en la llei que s’ha aprovat pel que fa a la discriminació. Per la seva banda, Espot ha dit que encara que un article concret no tingui prevista la prevenció, “no vol dir que a la llei no s’hi parli”.

TOTES LES NOTÍCIES