Andorran Banking dona 45.000 euros per a atendre les persones vulnerables en situació de tutela

conveni
Acte de la signatura entre la Fundació Privada Tutelar i Andorran Banking. Foto: Andorran Banking

Andorran Banking i la Fundació Privada Tutelar han signat un conveni en virtut del qual l’entitat tutelar percebrà un import total de 45.000 € en el període de dos anys. L’objectiu de la donació és permetre que la Fundació pugui assolir els seus objectius i finalitats fundacionals.

La col·laboració entre les dues entitats, permetrà que la FPT segueixi donant assistència i protecció a les persones incapacitades o en procés d’incapacitació, així com a menors en situació de risc i persones que no poden governar-se, exercint, entre d’altres, la seva tutela sempre amb la finalitat de protegir els seus interessos personals o patrimonials. La FPT du a terme la seva actuació assistencial sota l’empara de declaracions i assignacions judicials.

 

Sobre la Fundació Privada Tutelar

La Fundació Privada Tutelar és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió, entre d’altres, protegir les persones incapacitades o en procés d’incapacitació que li siguin assignades, ja sigui gent gran que ho necessiti, persones amb diversitat funcional així com els menors en situació de risc i les persones que no puguin governar-se.

 

Sobre Andorran Banking

Andorran Banking agrupa les entitats bancàries d’Andorra, representa els seus interessos, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards tècnics del sector.

TOTES LES NOTÍCIES