Andorra se suma al Dia mundial contra el tràfic d’éssers humans

Una nena trista
Aquest dissabte es commemora el Dia mundial contra el tràfic d’éssers humans (iStock)

El Govern se suma un any més a la commemoració del Dia mundial contra el tràfic d’éssers humans, declarat el 30 de juliol per les Nacions Unides. Així, s’han previst diferent accions amb l’objectiu de fomentar la consciència social davant la situació de les víctimes de tràfic d’éssers humans i alhora promoure i protegir els seus drets.

El mateix 30 de juliol es farà difusió d’una imatge d’adhesió a la campanya oficial “Blue heart”, de Nacions Unides contra el tràfic de persones. Es distribuirà a través de les xarxes socials i les pàgines web oficials del Govern.

També es farà difusió d’un nou tríptic informatiu sobre el tràfic d’éssers humans, que conté l’explicació del servei, la definició del delicte, els diferents tipus, indicadors, consells de prevenció i el telèfon d’atenció (el 181, que és gratuït i operatiu les 24 hores del dia). Aquest tríptic s’ha traduït al castellà, francès, anglès i ucraïnès.

A més, des del dia 30 de juliol i al llarg de la setmana es podran veure als panells de circulació de la xarxa viària nacional els següents missatges:

           Català

Castellà

Francès

Anglès

Dia contra

el tràfic

de persones

Día contra

la trata

de personas

Journée contre

la traite des

personnes

Day against

trafficking

in persons

Andorra va ratificar el Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, el novembre del 2000 i és signatari del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans del novembre del 2005.

El Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans va entrar en vigor a Andorra en data 1 de juliol del 2011, en conseqüència, el Consell General, el maig del 2017, va aprovar la llei de mesures per a lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes.

A més, recentment, s’ha aprovat l’adhesió d’Andorra al Protocol per a prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i infants, que complementa el Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional.

El Servei d’Atenció Integral a les Víctimes de Tràfic d’Éssers Humans (SAVTEH), es va crear a través de la Llei 9/2017 de mesures per a lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne a les víctimes, com una prestació de suport gratuïta i garantida que forma part de la cartera de serveis socials i sociosanitaris.

Aquest servei està adscrit a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i ofereix una atenció pluridisciplinària a les víctimes de tràfic d’éssers humans i, si escau, als seus fills menors d’edat, relacionada amb la protecció, la informació, l’orientació, l’assessorament i la recuperació.

El SAVTEH inclou funcions de tractament en l’àmbit social i funcions de seguiment en l’àmbit psicològic i jurídic, i inclou els serveis i els equipaments necessaris per garantir aquesta atenció.

TOTES LES NOTÍCIES