Andorra s’adherirà al Programa Iberoamericà de Seguretat Viària

El Consell de Ministres, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha aprovat l’adhesió al Programa Iberoamericà de Seguretat Viària. Actualment, aquest programa en matèria de seguretat viària, compta amb l’adhesió de 10 dels 22 països que formen part de la Conferència Iberoamericana, que comparteixen experiències i sinergies amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres.

En la darrera Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, celebrada a Guatemala, els països membres, van acordar la creació del “Programa Iberoamericà de seguretat viària”. Les principals línies de treball se centren en la promoció de la seguretat viària i la cultura del respecte de les “Normes i Conductes de Trànsit entre els Conductors i Vianants”; el seguiment dels estàndards internacionals en matèria de seguretat viària; el monitoratge dels progressos dels diferents països en matèria de seguretat viària així com la promoció de “La Carta Iberoamericana de Seguretat Viària”, que representa un compromís entre tots els països membres en l’aplicació de mesures en matèria de seguretat en el trànsit.

Els països integrants de la Conferència Iberoamericana, van acordar la creació, l’any 2011, de “l’Observatori Iberoamericà de Seguretat Viària”, amb l’objectiu de coordinar estratègies i iniciatives en matèria de seguretat en el trànsit, en el marc del “Decenni d’Acció de les Nacions Unides per la Seguretat Viària 2011-2020”.

Aquestes accions estan encaminades a reforçar les capacitats tècniques de cadascun dels països membres.

El passat mes de maig, es va celebrar a Madrid la VIII Assemblea General de l’Observatori Iberoamericà de Seguretat Viària, amb l’objectiu entre altres, d’integrar l’Observatori de Seguretat Viària” dins del “Programa Iberoamericà de Seguretat Viària”. Andorra va participar com a país convidat en aquestes jornades de treball, en les quals es va proposar l’adhesió formal en aquest Programa.