Andorra presidirà el comitè sobre les demandes d’adhesió o modificació d’estatut de l’OIF

El Govern ha acceptat la proposta del secretari general de la Francofonia, Pierre de Cocatrix, per tal que Andorra pugui presidir el comitè ad hoc sobre les demandes d’adhesió o de modificació d’estatut, del març del 2013 al març del 2015. La invitació va ser rebuda per la representant personal del cap de Govern al Consell Permanent de la Francofonia, Maria Ubach, el passat 5 de febrer. El Consell de Ministres dóna així el seu vist-i-plau per presidir aquest comitè, que té com a finalitat avaluar les noves candidatures per ser membre observador, associat o bé de ple dret de la Francofonia i trametre les recomanacions a la Cimera de la Francofonia.

Aquesta presidència permetrà a Andorra tenir més visibilitat a nivell de l’organització internacional, segons ha considerat el ministeri d’Afers Exteriors. En aquest sentit, el Govern considera un honor el fet que el secretari general de la Francofonia hagi suggerit Andorra com a país que assumirà la presidència d’aquest comitè. Cal tenir en compte que Andorra no ha ostentat cap presidència a l’OIF des de la seva adhesió, tot i que actualment (i fins a finals d’any) el Principat ostenta actualment la vicepresidència de la Comissió de Cooperació i Programació (CCP), juntament amb Senegal.

La presidència de la comissió no suposa una despesa econòmica suplementària, ja que no requereix de recursos humans dedicats exclusivament a aquesta tasca, sinó que ho assumiran els agents diplomàtics de l’Ambaixada d’Andorra a França.

El Comitè ad hoc estableix un informe detallat que sotmet al Consell Permanent de la Francofonia (CPF) i després que aquest l’hagi examinat, adopta una opinió per a la Conferència Ministerial (CMF). Si s’escau, el secretari general pot donar el mandat de fer una missió d’enquesta per avaluar sobre el terreny el respecte dels criteris d’adhesió. Seguidament és la Conferència Ministerial la que presenta una recomanació que tramet a la Cimera de la Francofonia. Durant la Cimera de la Francofonia, tenint en compte les recomanacions de la Conferència Ministerial, i en una sessió a porta tancada i per unanimitat, es decideix acollir o no un nou Estat.

En principi aquest comitè s’hauria de reunir a partir de la primavera del 2014, 6 mesos abans de la Cimera de la Francofonia, moment en què els Estats presenten els seus dossiers de candidatura.