Andorra la Vella tanca el 2021 amb un dèficit de 352.635 euros

Una sessió del Consell de Comú d'Andorra la Vella
Una sessió del Consell de Comú d’Andorra la Vella. Foto: Comú d’Andorra la Vella

La liquidació del pressupost 2021 ha centrat la sessió ordinària de Consell de Comú d’Andorra la Vella celebrat aquest dijous al migdia. Els comptes, que s’han ajustat a les previsions pressupostàries, s’han aprovat amb unes despeses de 46,7 milions i 46,4 d’ingressos. El resultat presenta un dèficit de 352.635 euros.

El cònsol menor, David Astrié, ha detallat la liquidació dels comptes per capítols i ha destacat la reducció progressiva de l’endeutament del Comú a raó de 3,5 milions cada any des del 2016. D’aquesta manera, ha explicat que el deute s’ha reduït dels 42,2 milions fins als 23,4 milions actuals, tot i haver compromès durant el 2021 unes inversions de 19 milions d’euros, que equivalen al 91% del qual pressuposta. D’aquest import, 10,2 milions s’han satisfet l’any 2021, mentre que la resta (11,3 milions) s’ha reconduït i s’acabarà pagant enguany. Això s’explica perquè cal disposar de l’import total de l’adjudicació de cada inversió, malgrat que el pagament es fa a mesura que van avançant les diferents obres, una part de les quals finalitzaran aquest 2022.

Pels que fa als ingressos, l’import liquidat en el capítol d’impostos directes a 31 de desembre de 2021 és de 16.872.123 euros, per tant, 3,38 milions més del que s’havia pressupostat, una xifra que s’afirma principalment pel bon moment de la construcció. En la mateixa línia dels impostos directes, durant el 2021 també hi ha hagut un bon comportament en la compravenda d’habitatges i les entrades per concepte d’ITP han superat els 1,5 milions (prop d’un 170% respecte del pressupostat). En paral·lel, l’import liquidat en el capítol de taxes i altres ingressos ha estat de 17 milions (un 98% del pressupostat).

En l’apartat de les despeses, l’execució pressupostària és de 46.741.665 euros, que representa el 77,5% del pressupost final, i 12,1 milions d’euros superiors a l’executada en el mateix període de l’exercici 2020.

Pel que fa a les principals inversions fetes durant el 2021, destaquen la reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells, l’embelliment de l’avinguda d’Enclar, les obres de la Rotonda i entorns, les obres del Centre d’Art d’Andorra la Vella i la remodelació de Callaueta, entre d’altres.

En el capítol de transferències corrents destaquen, aquest 2021, els 2 milions extraordinaris que corresponen a l’aportació al fons Covid-19 per contribuir a sufragar per exemple les suspensions temporals d’ocupació o els ERTO.

 

Desacord dels socialdemòcrates

Per la seva banda, els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents s’han abstingut a l’hora de votar la liquidació dels comptes del 2021 per tres motius principals: el dèficit de més de 350.000 euros, la liquidació de només el 47% del capítol d’inversions i l’elevat import de reconduïts, d’11,3 milions d’euros.

Els socialdemòcrates han començat per felicitar el personal del departament de Finances del Comú per la feina realitzada per poder tancar l’exercici segons les noves normes internacionals, que comporten més volum de feina que les anteriors, i dins el termini. Ara bé, hi ha una part de la gestió pressupostària amb la qual no estan d’acord i els ha dut a abstenir-se en la liquidació de l’exercici 2021.

Un primer aspecte amb el qual no estan d’acord és el dèficit de 352.000 euros amb què es tanca l’exercici. Un dèficit que hauria estat molt més considerable si no s’hagués reduït a més de la meitat la liquidació del capítol d’inversions, del qual finalment només s’han liquidat 10,2 milions, i també perquè s’han generat uns ingressos excepcionals per impostos derivats de la construcció i les transmissions patrimonials, que “han ajudat a què el dèficit no sigui més gran”, ha assenyalat la líder de PS+Independents d’Andorra la Vella, Dolors Carmona.

Un altre aspecte amb el que no estan d’acord els consellers socialdemòcrates és la “manca de planificació” que demostra l’import de reconduïts, que suma 11,3 milions. En aquest punt, Carmona ha explicat que caldria planificar millor les inversions i preveure el que s’executarà en aquell any. Així, en projectes que s’han de fer en diferents anys, caldria preveure les inversions mitjançant plurianuals.

Des de la fila socialdemòcrata també s’ha aprofitat per assenyalar el desajust entre “la realitat social” dels ciutadans de la parròquia i les polítiques d’ajuts comunals, ja que la meitat de la partida que s’hi havia destinat no s’ha utilitzat, malgrat que moltes famílies es troben en situacions difícils.

TOTES LES NOTÍCIES