Durant el proper mes de març, per segon any consecutiu, amb l’organització conjunta de la Unitat d’Educació Viària del Servei de Circulació i el Servei de Cases Pairals de la Conselleria de Social, tindran lloc 4 representacions d’esquetxos – a càrrec de 12 padrins usuaris de la Casa Pairal del Parc Central i de la Casa Quim de Dolsa – en el marc del programa 2013 del Viari Show, una activitat adreçada als alumnes de primera ensenyança de la Parròquia.

El Projecte Viari Show va néixer l’any 2012 amb la finalitat de possibilitar i d’afavorir la interrelació entre el col·lectiu de la gent gran i els infants, mitjançant la sensibilització a través de l’educació viària, la prevenció d’accidents i la instrucció en el civisme.

Enguany, en cadascuna de les sessions formatives s’hi inclourà la representació d’onze esquetxos, a mena d’exemplaritat i il·lustració de situacions en l’àmbit de la mobilitat urbana i en el civisme.

 

Educació Viària

Els infants i joves dels centres educatius de la Parròquia d’Andorra la Vella reben des de fa 11 anys una formació específica d’educació viària mitjançant la corresponent Unitat del Servei de Circulació.

Amb la incorporació en el programa pedagògic de persones d’edat avançada, es pretén incidir positivament en el nucli familiar dels escolars, amb el suport i el compromís dels padrins, tot reforçant els ensenyaments que transmeten els equips d’Educació Viària, per a aconseguir una mobilitat més segura i per a un millor exercici del respecte i el civisme en societat.