Andorra ha destinat un 0,10% del PIB a polítiques actives d’ocupació entre el 2015 i el 2018

El Govern ha destinat, de mitjana, el 0,10% del producte interior brut a mesures actives d’ocupació entre el 2015 i el 2018. Són dades que l’executiu ha tramès al Consell d’Europa en el darrer informe sobre el compliment de la carta social europea. L’informe també destaca que s’ha reduït l’alt nombre de desocupats de llarga durada i s’hi parla de polítiques d’ocupació destinades a persones amb diversitat funcional.

El 2015, Andorra va destinar prop de 3,3 milions d’euros a mesures actives per a l’ocupació, el que representa un 0,13% del PIB, una dada que des d’aleshores ha anat disminuint fins a arribar als 2,1 milions del 2018, el 0,08% del producte interior brut.

Aquesta dada s’ha fet pública en el darrer informe que Andorra ha tramès al Consell d’Europa sobre el compliment de la carta social europea, dada llargament demanada i entregada el desembre de 2019.

L’informe dona diferents dades respecte de les polítiques d’ocupació del Govern i destaca la que fa referència als aturats de llarga durada, és a dir, aquells que porten més de 12 mesos inscrits al servei d’ocupació.

Europa vol conèixer les formacions impartides, sent les del 2016 les més nombroses, 57. De fet, el 2015 hi havia 70 persones que es trobaven en aquesta situació, dada que ha anat disminuint fins a arribar a les 36 del 2018, una disminució que el Govern explica gràcies a les diferents mesures aplicades al foment de l’ocupació i destinades a totes les persones inscrites al servei amb independència de la seva nacionalitat.

El Consell d’Europa també reclama informació sobre els desocupats que pateixen algun grau de diversitat funcional i les estratègies endegades en aquest sentit. Així, es parla del compliment per part d’Andorra de la convenció relativa als drets de les persones amb discapacitat amb un espai dins del servei d’ocupació destinat a assegurar-los l’accés al mercat de treball ordinari.

El 2018 s’hi van inscriure 154 persones, 41 de les quals van obtenir una feina, 16 al sector públic i 25 al sector privat. També s’exposa el projecte de xarxa d’empreses inclusives i les formacions de sensibilització en aquest sentit.