Andorra està 0,5 punts per sobre de la mitjana europea en accidents laborals mortals

Un any després de la seva creació, l’Observatori de Riscos Laborals d’Andorra (ORLA) ha publicat el primer informe anual. L’informe tracta diferents aspectes i des de l’ORLA es destaquen conclusions com ara:

1.- En accidents mortals, amb les darreres dades disponibles, any 2008, amb les quals s’ha pogut fer comparativa, el Principat d’Andorra es troba 0.5 punts per sobre de la mitjana europea.

2.- En estudi de mercat realitzat a través d’enquestes telefòniques, més del 55% dels treballadors donaran en seu vist-i-plau per fer-se l’examen de salut quan l’empresa els hi ofereixi. Dada important pels empresaris que han d’oferir aquesta possibilitat abans del proper 21 d’abril de 2013.

3.- Analitzant dades de l’evolució de la implantació de la Llei als països veïns, es segueix la tònica que davant d’un nou canvi d’hàbits, les empreses veuen les novetats i exigències en seguretat laboral com una despesa i no com una inversió. Manca fomentar la cultura de la prevenció.

4.- S’aprecia cert desconeixement de les obligacions entre els empresaris. S’exten la idea que fent la formació de tècnic de nivell bàsic de 50 hores, ja s’està complint amb els requisits de la Llei 34/2008, cosa que no és certa. Cal un assessorament més exacte per part dels professionals del sector.

5.- En l’enquesta realitzada es té la percepció que la Llei fix un termini de mínims quan en realitat fixa un termini de màxims.