Andorra aporta 210.000 euros als Fons i Programes de les Nacions Unides

El Govern, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat la contribució d’un total de 210.000 euros per a de deu programes i fonts de les Nacions Unides a Nova York i Ginebra. En el primer cas s’han aprovat aportar 170.000 euros per a fons i programes prioritaris per a Andorra i contribucions voluntàries:

  • L’Entitat de les Nacions Unides per a la igualtat de gènere i l’apoderament de la dona (UNWOMEN): 40.000 euros.
  • El Fons de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP): 30.000 euros.
  • El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF): 25.000 euros.
  • L’Oficina del representant especial del secretari general sobre els temes dels infants en conflictes armats: 25.000 euros.
  • El Fons Central de Resposta a Emergències de Nacions Unides (CREF): 15.000 euros.
  • El Fons Fiduciari Voluntari per a l’Assistència en l’Acció contra les Mines (VTFAMA): 15.000 euros.
  • El Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (UNDP): 10.000 euros.
  • El Fons de Desenvolupament de Capital de Nacions Unides (UNCDF): 10.000 euros.

En el cas de la contribució per a les Nacions Unides a Ginebra es proposa aportar-la en dos projectes concrets (40.000 euros), relacionats amb la Missió Permanent d’Andorra a l’ONU:

  • El Programa de les Nacions Unides sobre VIH/SIDA: 30.000 euros.
  • El Fons de les Nacions Unides per a les Víctimes de la Tortura (UNFVT): 10.000 euros.

Mitjançant aquestes contribucions l’executiu aporta una contribució als fons i programes d’organismes dels quals Andorra és part i que compleixen amb els criteris i les prioritats establertes en el pla rector de la cooperació andorrana. D’aquesta manera, el ministeri dona suport als mateixos fons i programes que els darrers anys.

A més, les diverses propostes responen als criteris definits al Pla rector per a la cooperació internacional al desenvolupament sostenible 2019 i prioritza els programes i fons que responen d’una manera més directa als sectors i col·lectius prioritaris per a la política de cooperació d’Andorra com són l’educació, els col·lectius en situació de vulnerabilitat (infants, dones i persones amb discapacitat, principalment) i protecció del medi ambient. També es té en compte la transparència del Fons a l’hora d’informar a Andorra de les seves activitats.