Andbank presenta uns beneficis nets de 54 milions el 2011

Al tancament de 2011, el segon grup bancari del país, Andbank, ha sobrepassat la xifra dels 9.000 milions d’euros en recursos gestionats, un creixement que representa el 18% respecte de l’any anterior, i ha obtingut un resultat net de 54,2 milions d’euros. Aquesta xifra representa un augment del resultat del 33% respecte de l’any 2010, un resultat molt positiu tenint en compte l’entorn econòmic, les importants inversions internacionals que s’han realitzat per millorar la competitivitat i les dotacions prudencials.

Els recursos de clients s’han incrementat un 18%, fins als 9.068 milions d’euros, un màxim històric per a Andbank. El creixement ha estat de 1.373 milions d’euros de recursos gestionats, cosa que permet a l’entitat consolidar-se, un any més, com l’entitat del país amb més creixement en recursos gestionats.

Aquesta evolució tan favorable durant el 2011 s’ha fonamentat tant en el creixement del negoci local com en l’internacional. Andbank ha tancat el 2011 amb un volum de negoci de 10.779 milions d’euros, un 15,52% més que l’any anterior. Al país ha continuat apostant pel suport de l’economia; les inversions creditícies han crescut un 4,54% i han arribat a un volum de 1.711 milions d’euros.

Malgrat l’entorn de forta crisi econòmica i financera, l’entitat ha millorat notablement tots els marges; el marge financer s’ha incrementat un 13% respecte de l’any anterior (51 M €, variació +6M€), el marge bàsic ha augmentat un 21% (s’ha situat en 160 M €), ha assolit un rècord històric de marge ordinari, amb un creixement del 20% per sobre de 2010 (170 M €, variació de +29M €) i el marge d’explotació ha crescut també un 20% (70 M €, variació +12MM €).

Les despeses de 2011 van créixer un 21% a causa de la forta inversió en el desplegament internacional, necessari per assegurar la competitivitat en un entorn més global. La ràtio d’eficiència del banc ha estat d’un 42%. L’esforç mantingut de racionalització de despeses ha ajudat a finançar les inversions realitzades en l’expansió internacional, una àrea que ha generat nou negoci i que avui ja es situa al dessobre del 40% dels recursos gestionats, així com el fort creixement de la plantilla fora d’Andorra, que ja representa més del 45% del total del grup.

El resultat abans de provisions ha estat el més alt del sector andorrà, havent augmentat fins als 71 milions d’euros (un 20 % més que el 2010). L’entitat ha continuat en la línia de prudència incrementant el volum de provisions i preparant el banc per als nous reptes de futur, fet que ha situat el resultat net atribuïble al grup en 54,2 milions d’euros. Andbank ha reforçat així la seva excel·lent posició de solvència, i ha incrementat aquesta ràtio del 22,29% el 2010 al 22,56%, una de les ràtios més altes a nivell europeu. Els fons propis se situen en 443 milions d’euros.

La ràtio de morositat ha millorat i s’ha reduït per segon any consecutiu del 3,8% al 3,6% el 2011, per sota de la dels països veïns. Al tancament, la ràtio de liquiditat s’ha situat en un 68,41%.

Al bell mig del pla estratègic 2009-2013, Andbank ha continuat assolint els objectius marcats quant a negoci internacional. Durant el 2011 va entrar a Mònaco amb llicència bancària. Va iniciar també l’entrada a Espanya, amb l’obertura de la sucursal de Luxemburg a Espanya amb oficines a Madrid, Barcelona i Galícia. Així mateix, es va entrar amb pas ferm al mercat brasiler de banca privada amb la compra del 50% de la gestora LLA Investimentos.

En el 2011, Andbank ha crescut els recursos gestionats en cada un dels 11 països on era present, inclós Andorra. Amb l’obertura d’Espanya Andbank és ja present en 12 països de tres continents.

L’estratègia, la gestió i el perfil de risc del banc mantenen el reconeixement de l’agència Fitch Ratings, que qualifica el grup amb un ràting a llarg termini A-, un individual B/C i un outlook estable. Aquesta qualificació és el reflex d’una marca consolidada en l’àmbit nacional, una gestió dinàmica, una bona solvència i liquiditat, així com d’uns satisfactoris nivells de rendibilitat.

Aquests resultats consoliden Andbank com la segona entitat financera del país i permeten al banc de continuar amb la seva voluntat de ser reconegut com un grup financer d’origen i de capital andorrà però d’abast global de referència en banca privada.

Text: Andbank

3 comentaris

  1. Estic totalment d´acord amb vosaltres, que cobren per tot i no rès i amb els temps que corren, lo que haurien de fer és facilitar les coses perquè la gent puguem tirar endavant….Així també tinc beneficis jo.

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES