( Anàlisi de les ) Eleccions Comunals en clau Mediambiental

El Medi Ambient i el Canvi Climàtic avui en dia i més que mai es troba en boca de tothom, també dels partit polítics en general, i dels andorrans en particular. Aquests, entenen la necessitat d’incloure la temàtica en els seus estatuts i programes tot provant de seduir els potencials votants més sensibilitzats.

Aquest fet s’ha pogut constatar, ja que tots els partits han dedicat una part del seu discurs preelectoral al tema en qüestió. Però no tots ho han fet en la mateixa mesura ni amb les mateixes propostes. Per això caldrà determinar quina importància i quines mesures proposen cadascun dels partits per a fer front a aquesta problemàtica d’importància capital i creixent.

En el següent anàlisi de les professions de fe per a les eleccions comunals d’aquest diumenge s’han tingut en compte dos variables principals:

 • La importància relativa que cada partit ha donat al Medi Ambient.
 • Les propostes concretes d’aquests. Entenent com a mesures concretes aquelles que no es perden en valorar el “que” cal promoure sinó el “com” es promourà.

En el que fa a la importància dedicada s’han tingut en compte el percentatge d’espai i caràcters dedicats al Medi Ambient de cada partit, agrupant les dades dels grups polítics que es presenten a diferents parròquies:

En la imatge superior podem veure el percentatge de caràcters dedicats a mesures i problemàtiques ambientals, diferenciant entre cada partit polític que es presenta a les eleccions comunals, tenint en compte els caràcters totals utilitzats i calculant el sumatori del partits que es presenten a més d’una parròquia.

Segons l’anàlisi representatiu esmentat, de la importància relativa, el percentatge total que s’ha destinat al tema del medi Ambient és menor al 9%, una dada que deixa molt que desitjar tenint en compte el context de canvi actual (manifestacions a nivell mundial pel canvi climàtic i la celebració de la COP a Madrid) i el fet que vivim en un país que depèn i es troba envoltat de natura.

Tot hi això hi ha 4 partits que es troben per sobre el llindar del 10% ( encapçalats per Demòcrates + Independents ) i 6 que es troben per sota.

Però no n’hi ha prou amb veure quin espai han destinat els partits al tema, sense tenir en compte les propostes concretes que proposen. En termes generals, ens hem trobat amb que tots els partits valoren la importància de dur a terme un desenvolupament sostenible de les parròquies, accions per conservar i preservar l’entorn natural, impulsar l’ús d’energies renovables i promoure el reciclatge, però en la majoria dels casos no donen a entendre com pensen fer-ho.

En canvi, partits com 3a Via (2,6 propostes concretes per parròquia), el PS (1,6), X Ordino (1) i Desperta Laurèdia (1) sí que es comprometen a portar a terme mesures relacionades amb la problemàtica ambiental. Entre elles destaquen :

 • Definir les zones sensibles d’especial protecció, com Sorteny o Rialp, implantar l’ús d’energies renovables als edificis públics i realitzar campanyes permanents d’educació sobre medi ambient (3ª Via).
 • Creació d’un Parc Natural al parc dels Pessons, finalització del Cadastre Sonor de Sant Julià i realitzar un Pla de rendibilitat i replantejament de Naturlandia per incorporar aules de Natura i colònies per a infants en sintonia amb l’entorn natural (PS).
 • Promoure la conscienciació ambiental i del desenvolupament sostenible mitjançant programes d’educació ambiental (X Ordino).
 • Dissenyar una estratègia global urbanística per prioritzar les persones, la qualitat de vida i l’entorn natural (Desperta Laurèdia).

Espero que aquest anàlisi pugui servir de guia per a aquelles persones que es miren les eleccions d’aquest diumenge en clau ambiental i quedi palès que, encara que queda molt per fer en conscienciació i educació ambiental és clar que sí els partits han decidit incorporar dita temàtica en les professions de fe, és perquè han notat que a la ciutadania andorrana no li és aliè la preservació de l’entorn i el planeta.

Anem per bon camí.

 

Marc Iserte Centelles
Llicenciat en Ciències Ambientals

2 comentaris

 1. Com es note que sou del partit democrates si llegiu be els programes molt d’ells tenen molt de medi ambient no es un programa buit com el de democrates llegiu quantes propostes porten medi ambientals.

  1. Puntualitzo: fa molts anys que conec el noi que a fet aquest article i us puc assegurar que és un enamorat de la natura (d’aquí bé que s’hagi format en ciències ambientals).
   No és que sigui apolític però en cap cas aquest article és fonamenta en les preferències que ell pugui tenir. S’ha regit únicament, com ell explica, en els caracters que hi dedica cada grup al medi ambient.
   Em sembla de molt mal gust i trist alhora, fer la simplificació que feu en si està defensant un partit o un altre. El problema que tenim en el medi ambient en el nostre país i planeta va molt més enllà de l’argumentacio que li doneu.
   S’han de tenir més mires i fonaments abans de fer aquest tipus de crítiques.

Comments are closed.