Allargar la vida útil del vehicle

Una de les pràctiques que s’està estenent més és que les revisions dels vehicles es retardin més del que indica el fabricant, o s’estalvia en les revisions de frens, olis o pneumàtics. Però, HTMBoxes, centre del bricolatge de l’automòbil, alerta que això no repercuteix en l’estalvi, sinó que pot fer que el cotxe duri menys i, a més, implica un gran impacte en la seguretat. 

Allargar el termini del canvi d’oli i de filtre va en contra de la longevitat del cotxe ja que la principal funció de l’oli en el motor és lubricar i arrossegar les impureses cap al filtre perquè les retingui. Per tant, un oli i un filtre amb excés de quilometratge perden la seva eficàcia accelerant els desgastaments interns, la qual cosa podria suposar una costosa avaria. Els filtres del combustible també tenen un cicle de substitució i, si no es respecten, les impureses podrien generar avaries en els sistemes d’injecció.

És ideal que les escombretes del eixugaparabrises se substitueixin una o dues vegades a l’any, perquè sinó, poden ratllar la superfície del parabrises. Tanmateix, cal parar una especial atenció al desgastament dels guardapols dels paliers i de les ròtules de direcció.

Els pneumàtics, si estan molt desgastats s’adhereixen de pitjor forma a la carretera i en cas de frenada o revolt brusc poden ocasionar un accident. El desgastament no homogeni alertarà de problemes amb la pressió, amb l’equilibrat i, fins i tot, amb l’alineació dels mateixos.

FONT:  Tech Sales Comunicación