Alerten del risc de seguretat d’alguns lots de caminadors fabricats per l’empresa Patterson Medical

L’Agència Nacional del Medicament i dels Productes de Salut francesa ha posat en coneixement del Ministeri de Salut i Benestar que l’empresa Patterson Medical ha emès un avís de seguretat advertint que alguns cargols i femelles dels caminadors fabricats per aquesta empresa no estan muntats correctament. Aquest fet pot provocar que es desenrosquin, i produeixin caigudes dels usuaris.

Patterson Medical fabrica caminadors que estan destinats a facilitar la mobilitat a les persones amb dificultats alhora de traslladar-se pel seu propi peu. L’avís de seguretat és per als models amb les següents referències: AA8309B (091116961), AA8343B (091117373), AA8309A (091116953), AA8343C (091117381) i AA8309C (091116979). Els lots de productes que es veuen afectats per aquest avís de seguretat estan entre el DMW12013 i el DMW 82013 i estan fabricats amb posterioritat al gener del 2013.

Per aquest motiu, el Ministeri recomana a ortopèdies, distribuïdors, centres sanitaris i usuaris verificar la referència i el lot del producte. Si els detecten, cal deixar d’utilitzar el producte i contactar amb l’establiment on el van adquirir o amb el servei comercial de Patterson Medical. Les ortopèdies i distribuïdors, a més, s’han de posar en contacte amb els usuaris als quals van vendre el producte per informar-los que necessita una verificació.