Alerta sanitària sobre les Tires Reactives Accu-Chek Compact

tires

El Ministeri de Salut i Benestar ha tingut coneixement a través de l’Agència Espanyola de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), d’un avís de seguretat del producte Tires
Reactives Accu-Chek Compact, de l’empresa Roche
Aquestes tires reactives es fan servir amb el lector Accu-chek Compact Plus per determinar
l’índex de glicèmia.
L’empresa informa que es produeix una lectura de glucosa en sang inferior a la real si el pacient
està en tractament amb l’antibiòtic Ceftriaxona, medicament administrat per al tractament
d’infeccions vàries com ara infeccions respiratòries o de les vies urinàries inferiors. Dit medicament
s’administra únicament per via intravenosa o intramuscular. Aquesta interacció no es descriu a les
instruccions que acompanyen el producte.
Si l’usuari no està en tractament amb Ceftriaxona, l’ús del sistema Accu-chek Compact Plus
d’acord amb les instruccions és segur i els resultats obtinguts són exactes i fiables.