Al febrer s’han consumit més megawatts respecte al mateix mes del 2022, tot i fer menys fred i les mesures recomanades

Una bombeta encesa
Una bombeta consumint energia (arxiu)

El consum d’energia a Andorra durant el mes de febrer del 2023 ha estat de 57.078 MWh (megawatts hora), un +5,3% respecte al mateix mes de l’any passat. A més, hi ha hagut un consum acumulat de 123.148,0 MWh de gener a febrer i de 567.133,9 MWh acumulats durant els darrers 12 mesos, dades que suposen unes variacions del +2,7% i +2,9% respecte als mateixos períodes de l’any anterior, respectivament.

Quant a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), el consum total el mes de febrer va ser de 19.479,8 TEP, un -2,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. De gener a febrer el consum acumulat ha estat de 39.090,3 TEP i els darrers 12 mesos de 193.268,1 TEP, amb variacions del -2,6% i -2,3%, respectivament.

Pel que fa al consum dels clients de FEDA, el consum total pel mes de febrer del 2023 ascendeix a 36.403,5 MWh, amb una variació del +2,1% respecte al mateix mes de l’any passat. Quant a les dades acumulades, el consum ha estat de 78.160,3 MWh des del gener i de 369.012,8 MWh durant els darrers 12 mesos, xifres que suposen unes variacions del 0,0% i +1,7%, respectivament.

TOTES LES NOTÍCIES