Ajuts per a millores de camins als consells comarcals de muntanya

Operaris treballant en el manteniment d'una via rural de muntanya (Govern.cat)
Operaris treballant en el manteniment d’una via rural de muntanya (Govern.cat)

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha resolt concedir 6 milions d’euros en subvencions als consells comarcals de les zones considerades de muntanya i al Conselh Generau d’Aran, per a actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i rural. Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2023, que finançarà accions executades entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’enguany.

Les ajudes s’emmarquen en les polítiques de muntanya del Govern català per a garantir el bon estat de la xarxa d’accés als nuclis de les nou comarques de muntanya i de l’Aran. És una eina més per a garantir l’equitat territorial i la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d’aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitant el despoblament. Les polítiques de muntanya engloben diverses línies de subvencions adreçades a la millora de la mobilitat, i l’any passat van sumar prop de 9 milions d’euros.

En concret, el 2022 aquesta línia de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural va passar d’estar dotada amb 2,5 milions a 6 milions d’euros i, enguany, el Departament de Territori ha mantingut l’esforç pressupostari.Una orografia i clima particular

Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quilòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials.

Per aquests motius, a l’empara de la Llei d’alta muntanya, la Generalitat ha mantingut sempre una política de suport als ens locals en la seva tasca d’adequació de la xarxa de camins i ha potenciat el paper dels consells comarcals com a mancomunitat tècnica de serveis i ens de cooperació.

En el cas de les subvencions per a la millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de titularitat municipal, s’ha resolt atorgar l’import màxim possible a cada consell comarcal, que es determina en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant:

  1. Alta Ribagorça: 399.840 €

  2. Alt Urgell: 866.400 €

  3. Aran: 383.280 €

  4. Berguedà: 616.200 €

  5. Cerdanya: 489.120 €

  6. Garrotxa: 544.920 €

  7. Pallars Jussà: 759.480 €

  8. Pallars Sobirà: 648.600 €

  9. Ripollès: 525.120 €

  10. Solsonès: 767.040 €

TOTES LES NOTÍCIES