Afers Socials i l’UdA signen el conveni per a la formació sobre violència de gènere i domèstica

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, mostren unes carpetes amb l'escut del Govern
El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, mostren unes carpetes que contenen un conveni acabat de signar. Foto: SFG

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, han signat aquest dijous el conveni per a la formació bàsica i de capacitació dels professionals que intervenen de forma directa o indirecta en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica. D’aquesta manera, donant resposta a la Llei 1/2015, per a l’erradicació de la violència de gènere i domèstica, s’ofereix una formació integral, multidisciplinària i especialitzada.

La formació està orientada a tots els professionals concernits en les diverses àrees d’actuació en les fases de prevenció, detecció i intervenció amb víctimes de violència de gènere i domèstica. Per aquest motiu, el curs es diferencia en dos nivells: el bàsic, adreçat als que intervenen indirectament, i el de capacitació per als que ho fan directament, aportant tractaments específics per als diferents tipus de vulneració.

Concretament, es realitzaran set sessions de cinc hores de durada cadascuna. Els grups que en formaran part són: el Cos de Policia, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), els set comuns, el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra i el Col·legi d’Advocats d’Andorra. Les formacions, que s’iniciaran el 3 de novembre del 2020 i finalitzaran el 2 de febrer del 2021, es realitzaran a l’UdA i els docents són experts en violència de gènere.

Cal recordar que l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut fa tres anys que realitza formacions de capacitació als professionals susceptibles de detectar i intervenir en casos de violència de gènere i domèstica. N’han participat, entre d’altres, el Cos de Policia, el Cos de Bombers, els punts joves parroquials o els tècnics del departament de social dels comuns.

En seguiment d’aquests cursos i amb la finalitat de poder efectuar una programació efectiva d’aquesta formació s’ha considerat necessari formalitzar l’esmentat conveni amb la l’UdA per organitzar, estructurar i gestionar els grups de professionals que han de rebre la formació i proporcionar el personal docent necessari.

Les formacions abordaran elements com ara la igualtat de gènere, estereotips i rols de gènere, el marc jurídic de la violència de gènere o el cicle de la violència de gènere. A més, es compartirà la Guia de Col·laboració en casos de violència de gènere i domèstica i els protocols d’actuació específics amb cada departament perquè els i les professionals puguin entendre clarament com identificar aquestes situacions de forma transversal i integral en la seva acció diària.

Filloy ha explicat que amb la signatura del conveni d’avui el ministeri dona compliment a l’Acord de Resolució adoptat pel Consell General en la sessió del passat 25 de setembre. En aquesta sessió es va acordar: “instar al Govern a anar millorant la formació específica dels diferents agents que intervenen prop de les víctimes (Policia, Batllia, Hospital, Afers Socials, Educació, Comuns) i assegurar-ne la seva aplicació i seguiment de manera coordinada i articulada. Així com la presència, en aquests àmbits, de persones amb la formació tècnica en la matèria”.

TOTES LES NOTÍCIES