Adjudicats els treballs de protecció de la GC6 a la zona de la Borda de l’Arena

El Govern ha adjudicat els treballs de col·locació de barreres dinàmiques a la Carretera General 6 per protegir enfront la caiguda de blocs rocosos aquesta via a la zona anterior a la Borda de l’Arena, a Sant Julià de Lòria. Aquestes obres a la CG6 han estat adjudicades a l’empresa Inaccés per un import global de 337.150 euros i un termini d’execució de tres mesos i mig.

Aquesta zona presenta un nivell de perillositat alt, havent-se redactat un estudi detallat de vessant a partir del qual s’havien determinat les proteccions a instal·lar tal i com va recollir el concurs nacional públic obert després de l’acord del Govern del passat 20 de març.

La instal·lació de sistemes de protecció a la zona comportarà una disminució important del risc de caigudes de blocs sobre la plataforma de la carretera, ja que el vessant superior a la plataforma de la via es troba molt fracturat i amb multitud d’indicadors de caiguda de blocs.

De fet, segons les constatacions de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), aquest tram pateix constantment caigudes de blocs que, si bé en la majoria de casos són de mides reduïdes, en algunes ocasions poden ser de dimensions considerables, posant en una situació de risc elevat als vehicles que circulen.