Adjudicats els treballs de millora del centre escolar de Fiter i Rossell

escola-fiter-i-rossellEl Govern ha adjudicat el projecte de refecció del pati de la cinquena planta del centre escolar de Fiter i Rossell i reforma de dependències, per un import de 321.262 euros. L’empresa adjudicatària ha estat Copsa, que disposarà d’un termini d’execució de les obres de 12 setmanes.

Tot i això, atesa la dificultat dels treballs i el fet que no són compatibles amb l’activitat escolar, aquests treballs es realitzaran durant els períodes de vacances escolars del 2013 i 2014.

El Ministeri d’Educació i Joventut va demanar pel 2013 la realització dels treballs de canvi de paviment de la cinquena planta de l’escola de Fiter i Rossell, així com la remodelació de diverses dependències del mateix edifici.

Els treballs més significatius licitats avui contemplen la remodelació d’aules, la realització de xapa per la formació de pendents, la reposició de baixants i la reposició del paviment amb acabat asfàltic.