Adjudicats els serveis d’inspecció, control i certificació de la producció ecològica

Presentació projecte
Presentació projecte ‘Carn d’Andorra’. Foto: SFG

S’ha adjudicat els serveis d’inspecció, control i certificació de productes agraris i ecològics. El concurs públic ha estat per a Ecocert. L’empresa francesa està reconeguda per la UE com a organisme certificador en l’àmbit de la producció de productes agraris i productes alimentaris ecològics i que compta amb àmplia i una dilatada experiència en la prestació d’aquest tipus de serveis.

Amb aquesta adjudicació, l’executiu fa un pas més per reforçar les accions orientades a afavorir la diversificació del sector agrari i ramader i la diversificació econòmica, tot contribuint a la sostenibilitat a través de la implantació de noves activitats que estiguin orientades a la producció, transformació i comercialització de productes de qualitat de proximitat.

Així, s’han completat tots els mecanismes necessaris per poder fer efectius els ajuts indirectes destinats a afavorir la producció de productes agraris i productes alimentaris ecològics, d’acord amb el que a aquests efectes es preveu al Reglament relatiu a la concessió d’ajuts per al foment de la producció ecològica.

A partir d’ara, totes aquelles explotacions agràries que constin degudament inscrites al Registre d’Explotacions Agràries (REA) i que vulguin optar per orientar-se al conreu, transformació, producció i comercialització de productes agraris i productes alimentaris ecològics, poden acollir-se als ajuts directes previstos en aquest reglament. Podran optar per a la conversió a la producció ecològica o bé per poder obtenir la corresponent certificació. A més, també es podrà optar als ajuts indirectes per beneficiar-se del suport ofert per l’empresa Ecocert en el moment en què vulguin iniciar el desenvolupament d’aquestes activitats.

Altrament, també es poden acollir a aquest ajut indirecte, totes aquelles empreses radicades a Andorra que tenen com a objecte la transformació de matèries primeres per a la producció de productes alimentaris ecològics que constin degudament inscrites al Registre de Comerç.

TOTES LES NOTÍCIES