Adjudicades les obres de la zona de recuperació dels esportistes del CTEO

L'escola Andorrana d'Ordino i el Centre de Tecnificació Esportiva
L’escola Andorrana d’Ordino i el Centre de Tecnificació Esportiva. Foto: SFGA

Amb l’objectiu d’oferir un servei integral per a la millora de rendiment esportiu dels esportistes becats al programa ARA i per als que formen part dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions nacionals, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de les obres per a ubicar la zona de recuperació dels esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) a l’empresa Construccions Antelo, SAU, per un import de 606.354,25 euros, mitjançant contractació directa, en quedar desert el concurs corresponent i segons estipula la Llei de la contractació pública.

El termini d’execució de les obres és de deu setmanes a comptar des de la data d’inici de l’obra, prevista a partir del 13 de maig del 2024. Aquest nou espai de recuperació al CTEO facilitarà nous procediments de treball de recuperació de lesions dels esportistes, així com el seu procés de readaptació esportiva. També posarà a l’abast dels esportistes elements bàsics per als processos diaris de recuperació activa de les càrregues d’entrenament. A més, suposarà una millora a l’hora de potenciar el país per a acollir estades d’equips i esportistes professionals.

Actualment, els serveis de fisioteràpia i rehabilitació esportiva i el servei de preparació física i readaptació es desenvolupen íntegrament al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, els professionals dels quals realitzen el seguiment de 150 esportistes i hi ha la previsió de creixement d’ús dels serveis per a aquesta temporada 2023-2024.

Amb aquests treballs es donarà per finalitzats els espais previstos al projecte inicial de l’actual edifici de serveis del CTEO, una reforma dels serveis engegada durant la legislatura passada i que té com a missió posicionar el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino com a centre neuràlgic per a l’entrenament i recuperació dels esportistes d’alt nivell i de tecnificació.

TOTES LES NOTÍCIES