Adhesió al Protocol relatiu a la prevenció, la repressió i el càstig de tràfic d’éssers humans

Xavier Espot dipositant l’instrument d’Andorra per adherir-se al Protocol destinat a prevenir, reprimir i castigar el tràfic d’éssers humans a les Nacions Unides
Xavier Espot dipositant l’instrument d’Andorra per adherir-se al Protocol (SFG)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha dipositat l’instrument d’Andorra per a adherir-se al Protocol destinat a prevenir, reprimir i castigar el tràfic d’éssers humans, en particular de dones i infants. L’acte ha tingut lloc en la Cerimònia de Tractats, celebrada en el marc de l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York. El Protocol és relatiu al Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, en vigor a Andorra des de l’octubre del 2011.

L’objectiu del Protocol és el de prevenir i combatre el tràfic d’éssers humans concedint una atenció particular a les dones i als infants. Pretén també protegir i ajudar les víctimes d’aquest tràfic respectant els seus drets fonamentals i promoure la cooperació entre els estats membres per a aconseguir aquests objectius.

El Protocol estableix que es considera tràfic d’éssers humans el reclutament, transport, embarcament o recepció de persones, per mitjà d’amenaça, ús de la força, coacció, frau, engany, abús de poder o de situacions de vulnerabilitat, o intervenint pagament o benefici econòmic per a l’obtenció del consentiment d’una persona perquè cedeixi el control sobre una altra amb el propòsit de la seva explotació.

L’explotació inclou, com a mínim, la derivada de la prostitució i d’altres formes d’explotació sexual, treballs o serveis forçats, esclavitud o pràctiques similars, servitud i extracció d’òrgans.

Es tracta del segon instrument multilateral, del qual Andorra forma part, relatiu al tràfic de persones, després del Conveni del Consell d’Europa relatiu a la lluita contra el tràfic d’éssers humans, en vigor a Andorra des del juliol del 2011. L’anomenat Protocol 1 UNTOC entrarà en vigor el trentè dia següent a la data de dipòsit de l’instrument, és a dir el 22 d’octubre del 2022.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES